RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Obliczenia

Funkcja produktu

W module RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RFEM dostępne są cztery wydajne metody rozwiązywania równań:

  • Pierwiastek wielomianu charakterystycznego
  • Metoda Lanchosa
  • Iteracja podprzestrzeni
  • ICG metoda iteracji

W module DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RSTAB dostępne są dwie wydajne metody rozwiązywania równań:

  • iteracja podprzestrzeni
  • przesunięta iteracja odwrócona
Wybór rozwiązania wartości własnej zależy przede wszystkim od rozmiaru modelu.
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD