RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Obliczenia

Baza informacji

W module RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RFEM dostępne są cztery wydajne metody rozwiązywania równań:

  • Pierwiastek wielomianu charakterystycznego
  • Metoda Lanchosa
  • Iteracja podprzestrzeni
  • ICG metoda iteracji

W module DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RSTAB dostępne są dwie wydajne metody rozwiązywania równań:

  • iteracja podprzestrzeni
  • przesunięta iteracja odwrócona
Wybór rozwiązania wartości własnej zależy przede wszystkim od rozmiaru modelu.