RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Výpočet

Funkce programu

Přídavný modul RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations pro RFEM nabízí čtyři výkonné metody pro výpočet vlastních čísel:

  • Kořen charakteristického polynomu
  • Lanczosova metoda
  • Iterace podprostoru
  • ICG metoda iterace (Incomplete Conjugate Gradient)

Přídavný modul DYNAM Pro - Natural Vibrations pro RSTAB nabízí dvě metody výpočtu vlastních čísel:

  • Iterace podprostoru
  • Inverzní iterace s posunem (Shifted inverse iteration)

Výběr řešiče vlastních čísel závisí především na velikosti modelu.

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD