RF-FORM-FINDING | Funkcje

Funkcja produktu

 • Znajdowanie kształtów:
  • konstrukcje kablowe i membranowe poddawane rozciąganiu
  • powłoki i belki poddawane ściskaniu
  • konstrukcje poddawane zarówno rozciąganiu, jak i ściskaniu
 • Uwzględnienie przestrzeni między powierzchniami, wypełnionych gazem 
 • Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych
 • Interakcja z konstrukcją wsporczą
 • Powierzchnie jako 2D element i pręty jako 1D element
 • Definicja różnych warunków sprężenia dla powierzchni (membrany i powłoki)
 • Definicja sił lub geometrycznych wymagań dla prętów (kable i belki)
 • Uwzględnienie poszczególnych obciążeń (ciężar własny, parcie wewnętrzne etc.) w procesie form-finding
 • Tymczasowe podparcie zdefiniowane dla procesu form-finding
 • Symulacja izotropowych i ortotropowych membran
 • Definicja izotropowego lub ortotropowego dla analizy konstrukcyjnej
 • Opcjonalna definicja wolnych obciążeń wielokątnych
 • Transformacja elementów po procesie form-finding w elementy powierzchniowe NURBS
 • Możliwość złożonego form-findingu poprzez integrację wstępnego form-findingu
 • Uwzględnienie wewnętrznego naprężenia początkowego (model pneumatyczny)
 • Graficzna ocena nowej formy poprzez zastosowanie barwnych współrzędnych i wykresów wygięć
 • Kompletna dokumentacja obliczeń z danymi zdefiniowanymi przez użytkownika
 • Opcjonalny eksport siatki ES jako plik DXF lub Excel
RFEM Konstrukcje membranowe
RF-FORM-FINDING 5.xx

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD