RF-FORM-FINDING | Funkcje

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

 • Baza informacji

Funkcja

20. listopada 2016

000340

Ogólne

 • Znajdowanie kształtów:
  • konstrukcji kablowych i membranowych poddawanych rozciąganiu
  • powłok i belek poddawanych ściskaniu
  • konstrukcji poddawanych zarówno rozciąganiu, jak i ściskaniu
 • Uwzględnienie przestrzeni między powierzchniami, wypełnionych gazem
 • Interakcja z konstrukcją wsporczą (projektowanie podkonstrukcji zgodnie z różnymi normami)
 • Powierzchnie jako 2D i pręty jako element 1D
 • Definicja różnych warunków sprężenia dla powierzchni (membrany i powłoki)
 • Definicja sił lub geometrycznych wymagań dla prętów (kable i belki)
 • Uwzględnienie poszczególnych obciążeń (ciężar własny, parcie wewnętrzne etc.) w procesie znajdowania kształtu
 • Tymczasowe podparcie zdefiniowane dla procesu znajdowania kształtu
 • Automatyczne wstępne definiowanie kształtu powierzchni membranowych więcej informacji ...)
 • Definicja materiału izotropowego lub ortotropowego dla analizy statyczno-wytrzymałościowej
 • Opcjonalna definicja wolnych obciążeń wielokątnych
 • Transformacja elementów po procesie znalezienia kształtu w elementy powierzchniowe NURBS
 • Możliwość złożonego znajdowania kształtu poprzez integrację wstępnego znajdowania kształtu
 • Graficzna ocena nowej formy poprzez zastosowanie barwnych współrzędnych i wykresów wygięć
 • Kompletna dokumentacja obliczeń z danymi zdefiniowanymi przez użytkownika
 • Opcjonalny eksport siatki ES do pliku DXF lub Excel

Skomentuj...

Skomentuj...

RFEM
RF-FORM-FINDING 5.xx

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD