RF-FORM-FINDING | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Hledání tvaru (form-finding):
  • membránových a lanových konstrukcí namáhaných tahem
  • plošných a prutových konstrukcí namáhaných tlakem
  • konstrukcí namáhaných tahem a tlakem
 • Zohlednění vrstvy plynu mezi plochami
 • Interakce s nosnou konstrukcí
 • Plochy jako 2D prvky a pruty jako 1D prvky
 • Zadání různých podmínek předpětí pro plochy (membrány a skořepiny)
 • Zadání sil nebo geometrických požadavků pro pruty (lana a nosníky)
 • Zohlednění jednotlivých zatížení (vlastní tíha, přetlak atd.) v procesu form‑finding
 • Zadání dočasných podpor pro průběh hledání tvaru
 • Zadání izotropního nebo ortotropního materiálu pro statický výpočet
 • Možnost zadání volných polygonových zatížení
 • Převedení nalezeného tvaru do plošných prvků NURBS
 • Možnost kombinovaného hledání tvaru a integrace předběžného procesu form‑finding
 • Grafické vyhodnocení nových tvarů pomocí barevných souřadnic a sklonu osnovy
 • Kompletní dokumentace výpočtu s uživatelsky definovanými adaptivními obrázky vyhodnocení
 • Možnost exportovat síť konečných prvků jako .dxf soubor nebo do aplikace MS Excel
RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD