RF-CUTTING-PATTERN | Wyniki

Funkcja produktu

Po obliczeniu, w oknie dialogowym szablonu cięcia pojawia się zakładka "Współrzędne punktów", która pokazuje wyniki w formie tabeli ze współrzędnymi i powierzchnią w oknie graficznym. Tabela współrzędnych przedstawia nowe współrzędne po dokonaniu spłaszczenia, odniesione do środka ciężkości szablonu cięcia dla każdego węzła siatki. Dodatkowo szablon cięcia z układem współrzędnych w środku ciężkości jest przedstawiany w oknie graficznym. Po wyborze komórki tabeli, wyświetlany jest odpowiadający węzeł ze strzałką. Ponadto poniżej tabeli zawierającej współrzędne węzłów pojawia się informacja o polu powierzchni szablonu cięcia.

Ponadto, w przypadku obciążenia modułu RF-CUTTING-PATTERN wyświetlane są standardowe wyniki naprężeń i odkształceń dla każdego szablonu. 

Funkcje:
  • Wyniki w tabeli zawierające informacje na temat szablonu cięcia
  • Inteligentna tabela połączona z grafiką
  • Wyniki spłaszczonej geometrii zawarte w pliku DXF
  • Wyniki pokazane w globalnym protokole wydruku
  • Wyniki odkształceń po procesie spłaszczania, w celu oceny szablonów 

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje membranowe
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych

Cena pierwszej licencji
2 240,00 USD