RF-CUTTING-PATTERN | Výsledky

  • Databáze znalostí

Funkce programu

27. září 2016

000347

Výsledky

RF-CUTTING-PATTERN

Po výpočtu se v dialogovém okně střihového vzoru zobrazí záložka „Souřadnice bodu". Výsledky se zobrazí ve formě tabulky se souřadnicemi a jako plocha v grafickém okně. Tabulka souřadnic uvádí nové narovnané souřadnice vzhledem k těžišti střihového vzoru pro každý uzel sítě. Střihový vzor se zároveň zobrazí v grafickém okně s počátkem souřadného systému v těžišti. Když vybereme některý řádek v tabulce, příslušný uzel se v grafickém okně vyznačí šipkou. Pod tabulkou uzlů se dále zobrazí údaj o ploše střihového vzoru.

Standardní výsledky, jako je například napětí či přetvoření, se zobrazí v programu RFEM pod zatěžovacím stavem RF‑CUTTING‑PATTERN.

Funkce:
  • Výsledky v tabulce s informacemi o střihovém vzoru
  • Inteligentní tabulka propojená s grafikou
  • Výsledky narovnané geometrie v DXF souboru
  • Výsledky v globálním tiskovém protokolu
  • Výsledky přetvoření po procesu převední do roviny pro vyhodnocení střihových vzorů

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 69x
  • Aktualizováno 26. října 2020
RFEM Membrány
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD