CRANEWAY | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Posouzení napětí pro jeřábové dráhy a svary
 • Analýza únavového chování a posouzení na únavu pro jeřábovou dráhu a svary
 • Analýza deformací
 • Posouzení boulení při působení kolového zatížení
 • Stabilitní analýza pro prostorový vzpěr podle podle druhého řádu teorie vybočení zkroucením

Pro posouzení podle Eurokódu 3 jsou k dispozici následující národní přílohy (NP):

 •  ČSN EN 1993-6/NA:2010-03 (Česká republika)
 • Belgium NBN EN 1993-6/NA:2011-03 (Belgie)
 •  SFS EN 1993-6/NA:2010-03 (Finsko)
 •  NF EN 1993-6/NA:2011-12 (Francie)
 •  UNI EN 1993-6/NA:2011-02 (Itálie)
 • Cyprus CYS EN 1993-6/NA:2009-03 (Kypr)
 •  LST EN 1993-6/NA:2010-12 (Litva)
 •  DIN EN 1993-6/NA:2010-12 (Německo)
 •  NEN EN 1993-6/NA:2012-05 (Nizozemsko)
 •  NS EN 1993-6/NA:2010-01 (Norsko)
 • United Kingdom BS EN 1993-6/NA:2009-11 (Spojené království)
 •  SS EN 1993-6/NA:2011-04 (Švédsko)

Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

Samostatné Ocelové konstrukce
CRANEWAY 8.xx

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD