CRANEWAY | Vstupní data

Funkce programu

Vstupní data pro geometrii, materiál, průřezy, zatížení a imperfekce se zadávají v přehledně uspořádaných oknech:

Geometrie
 • Snadné a rychlé zadání údajů o konstrukci
 • Definice podmínek uložení na základě různých typů podpor (kloub, posuvný kloub, vetknutí, volně, uživatelsky definovaná podpora nebo postranní podpora na horní či dolní pásnici)
 • Volitelné omezení deplanace
 • Variabilní uspořádání tuhých a deformovatelných výztuh podpory
 • Možnost vložení kloubů
Průřezy
 • Válcované I-profily (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPB-SB, W, UB, UC a další tabulky průřezů podle AISC, ARBED, British Steel, Gost, TU, JIS, YB, GB atd.) kombinovatelné s výztuhou profilu na horní pásnici (úhelníky a U-profily) a s kolejnicemi (SA, SF) nebo příložkami s uživatelsky definovanými rozměry.
 • Nesymetrické I-profily (typ IU) rovněž kombinovatelné s výztuhami na horní pásnici a kolejnicemi nebo příložkami.
Zatěžování

Program může zohlednit účinky až tří jeřábů pracujících současně. V nejjednodušším případě se z databáze vybere uživatelsky definovaný jeřáb. Základní parametry lze však nastavit ručně:

 • Počet jeřábů a náprav jeřábu (maximálně 20 náprav na jeden jeřáb), vzdálenost os náprav, poloha nárazníků jeřábu
 • Klasifikace podle EN 1993-6 do příslušné kategorie spektra zatížení s možností upravovat dynamické součinitele, a podle DIN 4132 do zdvihové třídy a skupiny nebo třídy namáhání
 • Svislá a vodorovná kolová zatížení v důsledku vlastní tíhy, nosnosti jeřábu, setrvačných sil vlivem pojezdu a příčení jeřábu
 • Osové zatížení ve směru pohybu a síla na nárazník s volně definovatelnými excentricitami
 • Stálá a proměnná přídavná zatížení s volně definovatelnými excentricitami
Imperfekce
 • Aplikace imperfekce v rámci prvního vlastního tvaru - podle volby stejný pro všechny posuzované kombinace zatížení nebo individuální pro každou kombinaci zatížení z důvodu možné změny vlastního tvaru podle zatížení
 • Pohodlné nástroje pro škálování vlastních tvarů (stanovení vzepětí při vychýlení a prohnutí)
Samostatné Ocelové konstrukce
CRANEWAY 8.xx

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD