RX-TIMBER Glued-Laminated Beam | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Możliwość wymiarowania następujących typów belek:
  • Belka prosta
  • Dźwigar jednospadowy (trapezowy)
  • Dźwigar  dwuspadowy (dwutrapezowy)
  • Dźwigar o osi zakrzywionej
  • Dźwigar o osi zakrzywionej o stałym przekroju
  • Dźwigar o osi zakrzywionej o zmiennym przekroju
  • Belka o zmiennym przekroju - paraboliczna
  • Belka o zmiennym przekroju - liniowa z zaokrągleniami w obszarze środkowym
 • Obsługa niesymetrycznych belek z lub bez wsporników
 • Możliwość uwzględnienia elementów usztywniających dla rozciągania poprzecznego
  • Wklejane pręty stalowe
  • Pręty stalowe z gwintem
  • Wklejane pasy drewniane lub drewnopochodne
  • Wklejane płyty drewnopochodne
 • Dwie metody obliczeń dla elementów usztywniających z uwzględnieniem rozciągania poprzecznego:
  • Konstrukcyjna, jeśli wymagana
  • Pełne przejęcie naprężeń rozciągających prostopadłych do włókien
 • Obliczanie wymaganej ilości elementów usztywniających dla rozciągania poprzecznego oraz graficzne przedstawianie ich rozmieszczenia na belce
 • Łatwe wprowadzanie geometryczne oraz rysunki pomocnicze
 • Wygodne generowanie obciążenia śniegiem według EN 1991-1-3 lub DIN 1055:2005, część 5
 • Automatyczne określanie obciążenia wiatrem według EN 1991-1-4 lub DIN 1055:2005, część 4
 • Możliwość zdefiniowania przypadków obciążeń oraz oddziaływania obciążenia
 • Automatyczne generowanie kombinacji obciążeń dowolnego typu
 • Optymalizacja przekroju
 • Biblioteka materiałów dla obu norm
 • Norma EN 1995 zawiera poniższe załączniki krajowe:
  •  PN EN 1995-1-1:2010-04/NA:2010-09 (Polska)
  • United Kingdom BS EN 1995-1-1 2006-10 (Wielka Brytania)
  •  DIN  1995-1-1:2005-12+A1:2008-09/NA:2013-08 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1995-1-1:2009-07 (Austria)
  • Belgium NBN EN 1995-1-1:2012-07 (Belgia)
  •  CSN EN 1995-1-1:2009-07 (Czechy)
  •  EN 1995-1-1 DK NA:2011-12 (Dania)
  •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
  •  NF EN 1995-1-1:2005-11/NA:2010-05 (Francja)
  •  UNI EN 1995-1-1:2010-09 (Włochy)
  •  NEN EN 1995-1-1:2005/NB:2007-11 (Holadnia)
  •  STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
  •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Słowenia)
  •  SS EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008 (Szwecja)
 • Obszerna biblioteka dla obciążeń stałych
 • Przydzielanie konstrukcji szkieletowych do klas użytkowalności oraz określanie kategorii klas użytkowalności
 • Określanie stopni wykorzystania, sił podporowych oraz deformacji
 • Ikonka informująca o powodzeniu lub niepowodzeniu obliczeń
 • Kolorowe skale referencyjne w tabelach wyników
 • Bezpośredni eksport danych do MS Excel
 • Interfejs DXF do tworzenia zapisów dotyczących produkcji w CAD
 • Interfejs programu w języku angielskim, niemieckim oraz innych (łącznie 9)
 • Protokół wydruku zawierający wszystkie wymagane wyniki obliczeń przygotowane do dalszej pracy dostępny w językach:
  • angielskim,
  • niemieckim,
  • francuskim,
  • włoskim,
  • hiszpańskim,
  • rosyjskim,
  • czeskim,
  • polskim,
  • węgierskim,
  • słowackim,
  • portugalskim,
  • holenderskim.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD