RX-TIMBER Continuous Beam | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Dźwigar można modelować na wiele sposobów. Wprowadzanie geometrii wspomagane jest przez graficzne zilustrowanie geometrii. Wszystkie zmiany aktualizowane są automatycznie. Dla obliczeń w SGU, odkształcenie graniczne wsporników można ustawić niezależnie od ugięcia w przęśle.

W celu zdefiniowania obciążeń stałych (np. konstrukcji dachowej), można wykorzystać bardzo szczegółową bibliotekę materiałów, którą można samemu rozbudowywać. Zintegrowane generatory zapewniają wsparcie podczas tworzenia różnych przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem.

Przypadki obciążeń można sprawdzać graficznie. Automatycznie łączone są one w kombinacje obciążeń według EC5 lub DIN. Dzięki temu ilość danych wejściowych zredukowana jest do minimum. Obciążenia można również definiować ręcznie.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD