RX-TIMBER Continuous Beam | Vstupní data

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

12. května 2015

000440

Obecné

RX-TIMBER

Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Zadání geometrie usnadňuje grafické znázornění. Úpravy se automaticky aktualizují. Pro posouzení mezního stavu použitelnosti je možné nastavit průhyb konzoly nezávisle na průhybu pole nosníku.

Pro zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) je k dispozici rozsáhlá a rozšiřitelná databáze materiálů. Integrované generátory umožňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem.

Zatěžovací stavy jsou pro kontrolu znázorněny graficky a zatížení se kombinují v automaticky generovaných kombinacích zatěžovacích stavů podle EC 5. Tímto způsobem jsou vstupní data omezena na minimum. Avšak zatížení lze definovat také ručně.

Napište komentář...

Napište komentář...

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD