RX-TIMBER Continuous Beam | Vstupní data

Funkce programu

Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Zadání geometrie usnadňuje grafické znázornění. Úpravy se automaticky aktualizují. Pro posouzení mezního stavu použitelnosti je možné nastavit průhyb konzoly nezávisle na průhybu pole nosníku.

Pro zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů. Integrované generátory usnadňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem.

Pro kontrolu zadaných údajů jsou zatěžovací stavy znázorněny graficky. Zatížení se kombinují v automaticky generovaných kombinací zatěžovacích stavů podle EC 5. Tímto způsobem jsou vstupní data omezena na minimum. Avšak zatížení lze definovat také ručně.

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD