RX-TIMBER Purlin | Wyniki

Funkcja produktu

Po zakończeniu obliczeń, RX-TIMBER Purlin pokazuje wszystkie obliczenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi w przejrzyście ułożonych tabelach, ułożonych według różnych kryteriów. Oprócz tego w osobnych oknach graficznych można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdego położenia x na belce. RX-TIMBER Purlin pokazuje deformacje oraz poszczególne siły wewnętrzne. 

Wyniki obliczeń dla odpowiedniego stanu granicznego wyświetlane są dla pręta oraz odpowiedniego połączenia. Dzięki temu można prześledzić każdą wartość ustawioną dla obliczeń. Obliczenia wraz ze szczegółami i wybranymi wykresami wyników można włączyć do protokołu wydruku. Protokół wydruku można uzupełnić szkicami, opisami, rysunkami itd. Oprócz tego można określić, które dane obliczeniowe pojawią się w protokole.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD