Form-Finding | Wyniki

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Proces znajdowania kształtu jako wynik generuje model konstrukcyjny z aktywnymi siłami w przypadku obciążenia "sprężenie”. Ten przypadek obciążenia pokazuje przemieszczenia wyjściowej geometrii do geometrii końcowej w wynikach odkształceń, a także siły/naprężenia konieczne do podtrzymania geometrii końcowej w wynikach sił lub naprężeń (siły wewnętrzne pręta i powierzchni, naprężenia bryły, ciśnienie gazu itp.). Do analizy geometrii końcowej służy dwuwymiarowy wykres konturowy z wyświetlaniem wysokości bezwzględnej i wykresu nachylenia do wizualizacji krzywizny.

W celu przeprowadzenia dalszych obliczeń konstrukcji i analizy statyczno-wytrzymałościowej całego modelu, program przenosi geometrię końcową, w tym odkształcenia w poszczególnych elementach, do tzw. stanu początkowego, który można następnie używać do analizy obciążeń i kombinacji obciążeń.

Skomentuj...

Skomentuj...

RFEM 6
Znajdowanie kształtu

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Form-Finding znajduje optymalny kształt prętów poddanych działaniu sił osiowych i modeli powierzchniowych obciążonych rozciąganiem membranowym. Kształt jest określany na podstawie równowagi między siłą osiową pręta lub naprężeniem membranowym, a istniejącymi warunkami brzegowymi.

Cena pierwszej licencji
1 950,00 EUR