Form-finding | Výsledky

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

Proces form-findingu vytvoří v zatěžovacím stavu typu "Předpětí" model konstrukce s vynucenými silami. V tomto zatěžovacím stavu se ve výsledcích pro deformace zobrazí posun z počáteční polohy do polohy nalezené geometrie a ve výsledcích pro síly a napětí (vnitřní síly prutů a ploch, napětí v tělesech, tlaky plynů, atd.) stav pro zachování nalezeného tvaru. Pro analýzu geometrie tvaru je k dispozici plošný obrysový výkres s absolutní výškou a výkres sklonu pro vizualizaci spádu.

Pro další výpočet a statickou analýzu celého modelu program převede nově nalezenou geometrii včetně přetvoření po jednotlivých prvcích do univerzálně použitelného počátečního stavu pro použití v zatěžovacích stavech a kombinacích zatížení.

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM 6
RF-FORM-FINDING

Doplňkové analýzy

Addon Form-finding hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah.
Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami.

Cena za první licenci
1 750,00 USD