Połączenia stalowe | Wprowadzanie danych

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

  • Wybór węzłów w modelu RFEM, automatyczne rozpoznawanie i przydzielanie prętów połączonych z wybranym węzłem
  • Dostępnych jest wiele wstępnie zdefiniowanych elementów ułatwiających wprowadzanie typowych komponentów połączeń (np. blachy czołowe, żebra usztywniające)
  • Uniwersalne komponenty bazowe (płyty, spoiny, płaszczyzny pomocnicze) do odwzorowania złożonych geometrii połączeń
  • Użytkownik nie musi ręcznie edytować modelu MES połączenia, podstawowe ustawienia obliczeń można zmienić w oknie konfiguracji połączenia
  • Automatyczne dostosowywanie geometrii połączenia, nawet w przypadku późniejszej edycji prętów, z uwagi na parametryczną definicję położenia komponentów względem siebie
  • Równolegle do wprowadzania danych program przeprowadza kontrolę poprawności, aby szybko wykryć brakujące dane wejściowe lub kolizje elementów.
  • Wizualizacja geometrii połączenia, która jest aktualizowana równolegle z wprowadzaniem danych

Skomentuj...

Skomentuj...

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 10. lutego 2022 8:30 - 12:30 CET

Uwzględnienie etapów budowy\n w programie RFEM 6

Uwzględnienie etapów budowy w RFEM 6

Webinar 13. stycznia 2022 14:00 - 15:00 CET

AISC 360-16 Wymiarowanie stali w RFEM 6

AISC 360-16 Wymiarowanie stali w RFEM 6

Webinar 14. grudnia 2021 14:00 - 15:00 EST

Wprowadzenie do nowego programu RFEM 6

Wprowadzenie do nowego programu RFEM 6

Webinar 11. listopada 2021 14:00 - 15:00 EST

Analiza historii czasu wybuchu w RFEM

Analiza czasowa eksplozji w RFEM

Webinar 13. maja 2021 14:00 - 15:00 EST

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

Webinar 10. marca 2021 14:00 - 15:00 EST

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinar 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 CET

Programowalny interfejs COM dla RFEM/RSTAB

Programowalny interfejs COM dla RFEM/RSTAB

Webinar 12. maja 2020 15:00 - 15:45

Webinarium nr 3 - Inne zagadnienia w programie RFEM, w tym BIM

Webinarium nr 3 - Inne zagadnienia w programie RFEM, w tym BIM

Webinar 28. listopada 2019 15:00 - 16:00 CET

Webinarium nr 2 - Zaawansowane możliwości programu RFEM

Webinarium nr 2: Zaawansowane możliwości programu RFEM

Webinar 31. października 2019 15:00 - 16:00

Webinarium nr 1 - Wprowadzenie do programu RFEM, opartego o MES

Webinarium nr 1 - Wprowadzenie do programu RFEM, opartego o MES

Webinar 10. października 2019 15:00 - 16:00

RFEM 6
RF-JOINTS Steel - Rigid

Połączenia

Dzięki rozszerzeniu Połączenia stalowe w programie RFEM można analizować połączenia stalowe przy użyciu MES.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD