124x
002827
2024-05-29

Naprężenia pręta w przekroju za pomocą płaszczyzn przycinania

Korzystając z płaszczyzn przycinania, lepiej zrozumiesz rozkład naprężeń w przekrojach prętów.