25395x
002890
2021-10-04

RFEM 6 | Nowe oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej

Już jest! Nowy program do analizy statyczno -wytrzymałościowej RFEM 6 jest już dostępny! Ta nowa wersja oprogramowania 3D do elementów skończonych, z nowymi funkcjami i nową koncepcją, jest idealnym narzędziem dla współczesnego inżyniera budownictwa.

Dodaliśmy wiele nowych funkcji. Oto niektóre z nich!

Nowy interfejs użytkownika i koncepcja obsługi
► Parametry obliczeniowe są przydzielane do prętów, powierzchni i brył bezpośrednio w programie głównym
► Pręty reprezentatywne

Nowe rozszerzenia
► Zastosowanie wzorów szczegółowych
► Kontrola obliczeń przeprowadzana bezpośrednio w programie głównym
► Model budynku i definiowanie kondygnacji
► Analiza geotechniczna
► Automatyczna optymalizacja modelu jako funkcja szacowania kosztów i emisji CO2
► Integracja symulacji obciążenia wiatrem
► Projektowanie połączeń z wykorzystaniem obliczeń MES
► Mur
► Etapy budowy
► Webservice i API

Nowe możliwości modelowania
► Węzły adaptacyjne
► Obszary rozłożenia obciążenia

Mur
► Nieliniowy model materiałowy opracowany we współpracy z branżą murarską

Nowy raport
► Szybszy i bardziej niezawodny
► Możliwość generowania wzorów do kontroli obliczeń
► Integracja z PDF 3D
► Jednoczesne korzystanie z protokołu wydruku z modelem w programie RFEM


Odnośniki