74225x
000001
2024-02-23
Konstrukcja

RFEM 6

Program RFEM oparty na MES umożliwia modelowanie i obliczanie ogólnych konstrukcji składających się z elementów prętowych, powierzchniowych i bryłowych. Oprogramowanie pozwala również na analizę konstrukcji złożonych, składających się ze wszystkich wymienionych wyżej elementów, w tym analizę obiektów o właściwościach kontaktowych.

Niniejszy podręcznik opisuje funkcje modelowania, obliczeń i oceny wyników związane z analizą statyczno-wytrzymałościową.