322x
004530
2023-09-23

Tutorial RFEM 6 dla początkujących | 009 Modelowanie | Typ węzła | Wsparcie techniczne | Widoczności (USA)

W tym filmie przyjrzymy się różnym typom węzłów i podpór oraz uzupełnimy model konstrukcyjny, dodając podpory.

Tematyka:

00:12 Typy węzłów
01:07 Nowa podpora węzłowa
03:09 Widoczności