494x
004878
2024-05-31

Analiza sejsmiczna i dynamiczna konstrukcji | RFEM 6 i RSTAB 9 firmy Dlubal Software

Jesteś odpowiedzialny za obliczenia konstrukcyjne budynku i konieczne jest przeprowadzenie analizy dynamicznej? Z oprogramowaniem Dlubal jesteś w dobrych rękach.

W tym filmie przedstawiamy najważniejsze rozszerzenia i funkcje do analizy dynamicznej w RFEM i RSTAB.

Rozszerzenie Analiza modalna:
- Kształty drgań
- Wartości własne
- Częstotliwości drgań własnych
- Masy zaangażowane dla odkształcenia podobnego do kształtów drgań

Rozszerzenie Analiza spektrum odpowiedzi:
- Metoda dla całej konstrukcji wraz ze wszystkimi punktami mas
- Spektrum odpowiedzi według różnych norm
- Reguła SRSS i CQC
- Wyjątkowe oddziaływania skręcające

Rozszerzenie Analiza historii czasowej:
 - Liniowa niejawna analiza Newmarka lub analiza modalna
- Współczynnik tłumienia Rayleigha
- Wartość tłumienia Lehra

Rozszerzenie Analiza pushover:
- Przyrost obciążenia do momentu pojawienia się przegubów plastycznych
- Krzywa pushover

Tłumik:
- Liniowy tłumik wiskotyczny
- Model Kelvina-Voigta
- Dodatkowe opcje w Analizie historii czasowej

Wykresy obliczeń:
- Wykres wyników za pomocą osi budynku
- Siła sejsmiczna na wysokości budynku

Obliczenia nośności:
- Słup mocny – belka słaba