491x
004878
31.5.2024

Dynamická analýza konstrukcí | RFEM 6 & RSTAB 9 od společnosti Dlubal Software

Pracujete na statické analýze konstrukce a musíte provést její dynamické posouzení? Se softwarem Dlubal jste dobře vybaveni.

V tomto videu vám představíme nejdůležitější addony a funkce pro dynamickou analýzu v programech RFEM a RSTAB.

Addon Modální analýza:
- Vlastní tvary
- Vlastní čísla
- Vlastní frekvence
- Spolupůsobící hmoty při deformaci s ohledem na vlastní tvary

Addon Analýza spektra odezvy:
- Metoda pro kompletní konstrukci se všemi hmotnými body
- Spektra odezvy podle různých norem
- Pravidlo SRSS a CQC
- Náhodné vlivy kroucení

Addon Časová analýza:
- Lineární implicitní Newmarkova metoda nebo modální analýza
- Koeficient Rayleighova útlumu
- Hodnota Lehrova útlumu

Addon Pushover analýza:
- Přírůstky zatížení do vytvoření plastických kloubů
Křivka kapacity

Tlumič
- Lineární viskózní tlumicí prvek
- Kelvinův-Voigtův model
- Další možnosti v časové analýze

Výpočtové diagramy:
- Průběh výsledků podél osy budovy
- Seizmická síla po výšce budovy

Posouzení kapacity:
- Silný sloup - slabý nosník