Moduł dodatkowy RF-/CONCRETE Columns dla programu RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Konstrukcje z betonu zbrojonego

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Dodatkowy moduł RF-/CONCRETE Columns jest efektywnym narzędziem z rodziny programów RFEM i RSTAB, służącym do analizy betonu zbrojonego. Przy jego użyciu można przeprowadzać obliczenia w stanie granicznym nośności dla prostokątnych lub okrągłych elementów ściskanych według metody słupa modelowego (metody bazującej na zakrzywieniu nominalnym) 

Obliczenia odporności ogniowej prowadzone są według:

Normy te zalecają uwzględnienie deformacji (analiza drugiego rzędu), jeżeli deformacje te zwiększają siły wewnętrzne o więcej niż 10% podczas liniowo sprężystych obliczeń sił wewnętrznych dla elementów konstrukcyjnych obciążonych ściskaniem.

W celu uniknięcia obliczeń nieliniowych, które nie są wystarczająco dokładne, siły wewnętrzne, na które wpływ ma deformacja można określać w uproszczony sposób przy użyciu "słupa modelowego". Program zamienia wybrane pręty na słupy modelowe według specyfikacji wprowadzonych przez użytkownika.

 1. Funkcje programu

  • Pełna integracja z RFEM/RSTAB z importem danych geometrii i przypadków obciążeń
  • Automatyczny wybór prętów do obliczeń według określonych kryteriów (na przykład tylko pręty pionowe)
  • Rozszerzenie modułu EC2 dla programu RFEM/RSTAB umożliwia obliczanie betonu zbrojonego zgodnie z metodą opartą na krzywizny nominalnej zgodnie z normą EN 1992-1-1: 2004 (Eurokod 2) oraz z następującymi załącznikami krajowymi:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1: 2015-12 (Niemcy)
   • ÖNORM B 1992-1-1: 2018-01 (Austria)
   • ~ 55 mNBN EN 1992-1-1 ANB: 2010 dla obliczeń w normalnej temperaturze oraz EN 1992-1-2 ANB: 2010 dla obliczeń odporności ogniowej (Belgia)
   • ~ 55 mBDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Bułgaria)
   • EN 1992-1-1 DK NA: 2013 (Dania)
   • NF EN 1992-1-1/NA: 2016-03 (Francja)
   • SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 (Finlandia)
   • UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 (Włochy)
   • Lettland LVS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2014 (Łotwa)
   • ~ 55 mLST EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Litwa)
   • MS EN 1992-1-1: 2010 (Malezja)
   • NEN-EN 1992-1-1 + C2: 2011/NB: 2016 (Holandia)
   • NS EN 1992-1-1: 2004-NA: 2008 (Norwegia)
   • ~ 55 mPN EN 1992-1-1/NA: 2010 (Polska)
   • NP EN 1992-1-1/NA: 2010-02 (Portugalia)
   • ~ 55 mSR EN 1992-1-1: 2004/NA: 2008 (Rumunia)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008 (Szwecja)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Singapur)
   • STN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Słowacja)
   • SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 (Słowenia)
   • UNE EN 1992-1-1/NA: 2013 (Hiszpania)
   • CSN EN 1992-1-1/NA: 2016-05 (Republika Czeska)
   • BS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2005 (Wielka Brytania)
   • Weißrussland CPM EN 1992-1-1: 2009 (Białoruś)
   • CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 (Cypr)
   Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.
  • Opcjonalne uwzględnienie pełzania
  • Określenie na podstawie wykresu długości wyboczenia i smukłości na podstawie współczynników utwierdzenia słupów
  • Automatyczne określanie zwykłej i niezamierzonej mimośrodowości na podstawie dodatkowo dostępnej mimośrodowości zgodnie z analizą drugiego rzędu
  • Projektowanie konstrukcji monolitycznych i prefabrykatów
  • Analiza w odniesieniu do standardowego obliczenia żelbetowego
  • Wyznaczanie sił wewnętrznych na podstawie liniowej analizy statycznej i analizy drugiego rzędu
  • Analiza rządzących położeniami projektowymi wzdłuż słupa z uwagi na istniejące obciążenie
  • Wydajność wymaganego zbrojenia podłużnego i zbrojenia
  • Obliczanie odporności ogniowej zgodnie z metodą uproszczoną (metoda strefowa) zgodnie z EN 1992-1-2 umożliwiając obliczenie odporności ogniowej wsporników.
  • Obliczenia odporności ogniowej z opcjonalnym zbrojeniem wzdłużnym zgodnie z DIN 4102-22: 2004 lub DIN 4102-4: 2004, Tabela 31
  • Propozycja zbrojenia podłużnego i zbrojeniowego z wyświetlaniem graficznym w renderowaniu 3D
  • Podsumowanie współczynników obliczeniowych wraz ze wszystkimi szczegółami obliczeniowymi
  • Graficzne przedstawienie odpowiednich szczegółów projektowych w oknie roboczym programu RFEM/RSTAB
 2. Wprowadzanie danych

  Zaprojektowane pręty są importowane bezpośrednio z programu RFEM/RSTAB. Przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników są przypisywane, co powoduje powstanie liniowo-sprężysto określonych sił wewnętrznych na wybranych prętach. Podczas rozważania pełzania należy również zdefiniować obciążenie powodujące pełzanie. Materiały RFEM/RSTAB są wstępnie ustawione, ale można je dostosować w kolumnach RF-/CONCRETE. Biblioteka obejmuje właściwości materiału odpowiedniej normy.

  W celu określenia wymaganego zbrojenia podłużnego i ścinanego można łatwo zdefiniować właściwości konstrukcyjne słupów oraz inne szczegóły. Efektywny współczynnik długości ß należy zdefiniować ręcznie, określić automatycznie przez moduł lub zaimportować z modułu dodatkowego RF-STABILITY/RSBUCK .

  Projektowanie odporności ogniowej zgodnie z EN 1992-1-2 wymaga na przykład różnych specyfikacji określenie boków przekroju, w których następuje wypalenie.

 3. Obliczenia

  Dla obliczeń uwzględniających bezpieczeństwo przeciw uszkodzeniu podczas zginania, RF-CONCRETE Columns analizuje decydujące miejsca narażone na najbardziej niekorzystne oddziaływania siły osiowej i momentów. Dla obliczeniowej wytrzymałości na ścinanie, program dodatkowo uwzględnia miejsca o maksymalnych wartościach sił tnących. Podczas obliczeń, moduł decyduje czy standardowe obliczenia są wystarczające lub czy słup musi zastać obliczony według analizy drugiego rzędu. Momenty określane są na podstawie wcześniej wprowadzonych specyfikacji. Obliczenia podzielone są na cztery części:
  • Kroki obliczeniowe niezależne od obciążeń
  • Iteracyjne określanie obciążeń głównych przy uwzględnieniu różnego zbrojenia wymaganego
  • Określanie zbrojenia zapewnionego dla głównych sił wewnętrznych
  • Określanie bezpieczeństwa dla wszystkich obliczeniowych sił wewnętrznych z uwzględnieniem zbrojenia zapewnionego
  W ten sposób moduł RF-CONCRETE Columns zapewnia odpowiednie rozwiązanie, składające się ze zoptymalizowanej koncepcji zbrojenia oraz wynikających z niej obciążeń.
 4. Wyniki

  Po pomyślnym zakończeniu obliczeń, moduł RF-CONCRETE Columns wyświetla wyniki w przejrzyście ułożonych tabelach. Wyświetlane są również wszystkie wartości pośrednie, ułatwiając przegląd obliczeń.

  Wyniki segregowane są według przypadków obciążeń, przekrojów, prętów i zbiorów prętów. Sugerowane zbrojenie podłużne i ścinane tworzone jest przy uwzględnieniu wszystkich specyfikacji konstrukcyjnych. Zbrojenie przedstawiane jest wraz z wymiarami jako szkic 3D. Propozycję zbrojenia można dostosowywać według indywidualnych wymagań użytkownika. Trójwymiarowa grafika pokazuje dokładny rozkład odkształceń i naprężeń w przekroju.

  W przypadku niespełnienia warunków przy sprawdzaniu odporności ogniowej według DIN 4102, moduł RF-CONCRETE Columns zwiększa zbrojenie wymagane, aż do pomyślnego przeprowadzenia wszystkich obliczeń lub do stwierdzenia, że nie da się rozmieścić zbrojenia. Słupy wraz ze zbrojeniem można wyświetlać w renderowaniu 3D oraz w oknie roboczym programu RFEM. Oprócz danych początkowych i wyników wraz ze szczegółami obliczeń wyświetlanymi w tabelach, do protokołu wydruku można włączyć wszystkie inne rysunki. W ten sposób tworzy się obszerną i przejrzyście ułożoną dokumentację.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
630,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 5
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB 8
EC2 dla RSTAB

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE (en)

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
TIMBER Pro

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB 8
FOUNDATION Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD