RF-/CONCRETE Columns | Wyniki

Funkcja produktu

Po pomyślnym zakończeniu obliczeń, moduł RF-CONCRETE Columns wyświetla wyniki w przejrzyście ułożonych tabelach. Wyświetlane są również wszystkie wartości pośrednie, ułatwiając przegląd obliczeń.

Wyniki segregowane są według przypadków obciążeń, przekrojów, prętów i zbiorów prętów. Sugerowane zbrojenie podłużne i ścinane tworzone jest przy uwzględnieniu wszystkich specyfikacji konstrukcyjnych. Zbrojenie przedstawiane jest wraz z wymiarami jako szkic 3D. Propozycję zbrojenia można dostosowywać według indywidualnych wymagań użytkownika. Trójwymiarowa grafika pokazuje dokładny rozkład odkształceń i naprężeń w przekroju.

W przypadku niespełnienia warunków przy sprawdzaniu odporności ogniowej według DIN 4102, moduł RF-CONCRETE Columns zwiększa zbrojenie wymagane, aż do pomyślnego przeprowadzenia wszystkich obliczeń lub do stwierdzenia, że nie da się rozmieścić zbrojenia. Słupy wraz ze zbrojeniem można wyświetlać w renderowaniu 3D oraz w oknie roboczym programu RFEM. Oprócz danych początkowych i wyników wraz ze szczegółami obliczeń wyświetlanymi w tabelach, do protokołu wydruku można włączyć wszystkie inne rysunki. W ten sposób tworzy się obszerną i przejrzyście ułożoną dokumentację.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD