Moduł dodatkowy RF-CONCRETE NL dla programu RFEM

Opis produktów

 • Konstrukcje z betonu zbrojonego

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Dodatkowy moduł RF-CONCRETE NL jest rozszerzeniem grupy programów RF-CONCRETE i podobnie jak główny moduł betonu zbrojonego podzielony jest na dwie części:
 • RF-CONCRETE NL jako rozszerzenie RF-CONCRETE Surfaces pozwala na realistyczną analizę deformacji, naprężeń i szerokości rys dla płyt, ścian, konstrukcji płaszczyznowych oraz powłok utworzonych z betonu zbrojonego, dzięki uwzględnieniu nieliniowego zachowania złożonego materiału podczas określania sił wewnętrznych i deformacji.
 • RF-CONCRETE NL jako rozszerzenie RF-CONCRETE Members pozwala na nieliniową analizę dwu- lub trójwymiarowych konstrukcji belkowych w stanie granicznym nośności i użytkowalności. Możliwe jest przeprowadzanie nieliniowych obliczeń elementów ściskanych podatnych na niestateczność lub obliczanie odkształceń betonowych konstrukcji ramowych.
Obliczenia nieliniowe są przeprowadzane zgodnie z następującymi normami:

Moduł RF-CONCRETE NL pozwala na szybkie i łatwe prowadzenie obliczeń ograniczenia deformacji dla powierzchni z betonu zbrojonego w stanie zarysowanym (stan II).

 1. Funkcje programu

  • Iteracyjne nieliniowe obliczanie odkształceń dla konstrukcji belkowych i płytowych wykonanych ze zbrojonego betonu poprzez określenie odpowiedniej sztywności elementu poddanej zdefiniowanym obciążeniom
  • Analizy deformacji spękanych powierzchni żelbetowych (stan II)
  • Ogólna nieliniowa analiza stateczności prętów ściskanych wykonanych ze zbrojonego betonu, na przykład zgodnie z EN 1992-1-1, 5.8.6
  • Usztywnienie naprężeniowe betonu przyłożonego między pęknięciami
  • Liczne Załączniki krajowe do projektowania zgodnie z Eurokodem 2 (EN 1992-1-1: 2004 + A1: 2014, patrz EC2 dla RFEM )
  • Opcjonalne uwzględnienie wpływów długoterminowych, takich jak pełzanie lub skurcz
  • Nieliniowe obliczanie naprężeń w stali zbrojeniowej i betonie
  • Nieliniowe obliczanie szerokości pęknięć
  • Dostosowywanie analizy poprzez szczegółowe ustawienia dla obliczeń podstawowych i uzupełniających
  • Na przykład wyniki graficzne są zintegrowane z programem RFEM odkształcenie lub ugięcie płaskiej płyty
  • Wyniki liczbowe ułożone w przejrzysty sposób w tabelach oraz graficzne przedstawienie wyników w modelu
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
 2. Wprowadzanie danych

  RF-CONCRETE Surfaces:

  Obliczenia nieliniowe rozpoczyna się poprzez wybranie tej metody dla obliczeń w stanie granicznym użytkowalności. Różne typy analizy, a także wykresy odkształceń i naprężeń dla betonu oraz stali zbrojeniowej można wybrać indywidualnie. Oprócz tego na proces iteracji można wpłynąć poprzez wprowadzenie parametrów kontrolnych dla dokładności zbieżności, maksymalnej ilości iteracji oraz układu warstw w odniesieniu do wysokości przekroju lub poprzez współczynnik tłumienia.

  Wartości graniczne dla stanu granicznego użytkowalności, które nie powinny zostać przekroczone, można ustawić osobno dla każdej powierzchni lub zdefiniować je dla całej grupy powierzchni. Jako dozwolone wartości graniczne można zdefiniować deformację maksymalną, naprężenia maksymalne oraz maksymalne szerokości rys. Podczas określania deformacji maksymalnej można dodatkowo zdecydować, czy w obliczeniach zostanie użyty układ odkształcony czy nieodkształcony.

  RF-CONCRETE Members:

  Obliczenia nieliniowe mogą być przeprowadzone dla analizy nośności lub użytkowalności. Użytkownik może indywidualnie ustalać, w jaki sposób stosowane są wytrzymałość betonu na rozciąganie lub usztywnienie przy rozciąganiu. Na proces iteracji można wpływać przy pomocy parametrów kontrolnych dostępnych dla dokładności zbieżności, maksymalnej liczby iteracji oraz współczynnika tłumienia.

 3. Obliczenia

  RF-CONCRETE Surfaces:

  Nieliniowa analiza odkształceń jest wykonywana w procesie iteracyjnym uwzględniającym sztywność przekrojów pękniętych i niezarysowanych. Nieliniowe modelowanie żelbetowe wymaga zdefiniowania właściwości materiału zmieniających się w zależności od grubości powierzchni. Dlatego element skończony jest dzielony na pewną liczbę warstw stali i betonu w celu określenia głębokości przekroju.

  Średnie wytrzymałości stali użyte w obliczeniach, oparte są na normie modelu probabilistycznego opublikowanej przez komitet techniczny JCSS. To od Ciebie zależy, czy wytrzymałość stali zostanie zwiększona aż do osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie (zwiększenie wykresu w zakresie plastyczności). W odniesieniu do właściwości materiału można kontrolować wykres naprężenie-odkształcenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. W przypadku wytrzymałości na ściskanie betonu można wybrać wykres naprężeń-odkształceń parabolicznych lub paraboliczno-prostokątnych. Po stronie rozciągania betonu można dezaktywować wytrzymałość na rozciąganie, a także zastosować wykres liniowo-sprężysty, wykres zgodnie z kodem modelu CEB-FIB 90: 1993 oraz wytrzymałość resztkową betonu na rozciąganie z uwzględnieniem usztywnienia między pęknięciami.

  Ponadto można określić, które wartości wyników mają być wyświetlane po obliczeniach nieliniowych w stanie granicznym użytkowalności:

  • Odkształcenia (globalne, lokalne w oparciu o układ nieodkształcony)
  • Szerokość, głębokość i odstępy między rysami w górnej i dolnej części w głównych kierunkach I i II
  • Naprężenia betonu (naprężenia i odkształcenia w głównym kierunku I i II) oraz zbrojenia (odkształcenie, powierzchnia, profil, pokrycie i kierunek w każdym kierunku zbrojenia)
  RF-CONCRETE Members:

  Nieliniowa analiza odkształceń konstrukcji belkowych jest wykonywana w procesie iteracyjnym uwzględniającym sztywność przekrojów pękniętych i niezarysowanych. Właściwości materiałowe betonu i stali zbrojeniowej zastosowane w obliczeniach nieliniowych są wybierane według stanu granicznego. Między pęknięciami (usztywnienie rozciągające) można zastosować oddziaływanie kompozytowe wytrzymałości na rozciąganie betonu przy użyciu zmodyfikowanego wykresu naprężenie-odkształcenie stali zbrojeniowej lub wytrzymałości na rozciąganie resztkowe betonu.

 4. Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-CONCRETE NL wyświetla wyniki obliczeń nieliniowych w przejrzyście ułożonych tabelach. Oprócz tego wyświetlane są także wszystkie wartości pośrednie, dzięki czemu obliczenia stają się przejrzyste. Graficzne przedstawianie stopni wykorzystania, deformacji, naprężeń w betonie i stali zbrojeniowej, szerokości, głębokości i odległości rys w programie RFEM pozwala szybko zidentyfikować przekroje krytyczne lub zarysowane.

  Powiadomienia o błędach lub uwagi dotyczące obliczeń pomagają odnaleźć problemy w projekcie. Dzięki temu, że wyniki obliczeń wyświetlane są według powierzchni lub punktów wraz ze wszystkimi wynikami pośrednimi, można prześledzić wszystkie szczegóły obliczeń.

  Dzięki możliwości eksportu tabel z danymi początkowymi i wynikami do aplikacji MS Excel, dane te można wykorzystać w innych programach. Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM pozwala na przejrzyste udokumentowanie analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
1 300,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RFEM 5
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (en)

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro dla RFEM | Wymiarowanie na przebicie powierzchni podpartych pojedynczo lub liniowo

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM | Analityczna analiza deformacji konstrukcji płytowych

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD