Moduł dodatkowy RF-CONCRETE NL dla programu RFEM

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Dodatkowy moduł RF-CONCRETE NL jest rozszerzeniem grupy programów RF-CONCRETE i podobnie jak główny moduł betonu zbrojonego podzielony jest na dwie części:
 • RF-CONCRETE NL jako rozszerzenie RF-CONCRETE Surfaces pozwala na realistyczną analizę deformacji, naprężeń i szerokości rys dla płyt, ścian, konstrukcji płaszczyznowych oraz powłok utworzonych z betonu zbrojonego, dzięki uwzględnieniu nieliniowego zachowania złożonego materiału podczas określania sił wewnętrznych i deformacji.
 • RF-CONCRETE NL jako rozszerzenie RF-CONCRETE Members pozwala na nieliniową analizę dwu- lub trójwymiarowych konstrukcji belkowych w stanie granicznym nośności i użytkowalności. Możliwe jest przeprowadzanie nieliniowych obliczeń elementów ściskanych podatnych na niestateczność lub obliczanie odkształceń betonowych konstrukcji ramowych.
Obliczenia nieliniowe są przeprowadzane zgodnie z następującymi normami:

Moduł RF-CONCRETE NL pozwala na szybkie i łatwe prowadzenie obliczeń ograniczenia deformacji dla powierzchni z betonu zbrojonego w stanie zarysowanym (stan II).

 1. Ustawienia dla obliczeń nieliniowych

  000125

  Funkcje programu

  • Iteracyjna nieliniowa analiza deformacji dla dwuwymiarowych konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego, poprzez określanie sztywności odpowiedniego elementu przy uwzględnieniu zdefiniowanych obciążeń
  • Analiza deformacji zarysowanych powierzchni z betonu zbrojonego (stan II)
  • Ogólna nieliniowa analiza żelbetowych prętów ściskanych, np. według 5.8.6 EN 1992-1-1
  • Usztywnienia na rozciąganie betonu stosowane pomiędzy rysami
  • Dostępne do obliczeń załączniki krajowe według EN 1992-1-1:2004 + A1:2014 (Eurokod 2) (zobacz również EC2 dla RFEM).
  • Opcjonalnie uwzględniane długoterminowych wpływów takich jak pełzanie lub skurcz
  • Nieliniowa analiza naprężeń w stali zbrojeniowej i w betonie
  • Nieliniowe obliczenia szerokości rys
  • Elastyczność dzięki możliwości szczegółowego ustawienia obliczeń podstawowych i dodatkowych
  • Graficzne przedstawianie wyników zintegrowane w programie RFEM - na przykład dla deformacji lub wygięcia płaskiej płyty
  • Przejrzyście ułożone tabele z wynikami numerycznymi oraz możliwość graficznego przedstawienia ich na konstrukcji
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
 2. Definiowanie deformacji maksymalnej

  000126

  Wprowadzanie danych

  RF-CONCRETE Surfaces:

  Obliczenia nieliniowe rozpoczyna się poprzez wybranie tej metody dla obliczeń w stanie granicznym użytkowalności. Różne typy analizy, a także wykresy odkształceń i naprężeń dla betonu oraz stali zbrojeniowej można wybrać indywidualnie. Oprócz tego na proces iteracji można wpłynąć poprzez wprowadzenie parametrów kontrolnych dla dokładności zbieżności, maksymalnej ilości iteracji oraz układu warstw w odniesieniu do wysokości przekroju lub poprzez współczynnik tłumienia.

  Wartości graniczne dla stanu granicznego użytkowalności, które nie powinny zostać przekroczone, można ustawić osobno dla każdej powierzchni lub zdefiniować je dla całej grupy powierzchni. Jako dozwolone wartości graniczne można zdefiniować deformację maksymalną, naprężenia maksymalne oraz maksymalne szerokości rys. Podczas określania deformacji maksymalnej można dodatkowo zdecydować, czy w obliczeniach zostanie użyty układ odkształcony czy nieodkształcony.

  RF-CONCRETE Members:

  Obliczenia nieliniowe mogą być przeprowadzone dla analizy nośności lub użytkowalności. Użytkownik może indywidualnie ustalać, w jaki sposób stosowane są wytrzymałość betonu na rozciąganie lub usztywnienie przy rozciąganiu. Na proces iteracji można wpływać przy pomocy parametrów kontrolnych dostępnych dla dokładności zbieżności, maksymalnej liczby iteracji oraz współczynnika tłumienia.

 3. Iteracyjne nieliniowe obliczenia sił wewnętrznych

  000127

  Obliczenia

  RF-CONCRETE Surfaces:

  Nieliniowa analiza deformacji prowadzona jest jako proces iteracyjny, gdy uwzględniane są sztywności w przekrojach zarysowanych i niezarysowanych. Podczas nieliniowego modelowania betonu zbrojonego należy zdefiniować takie charakterystyki materiału, które zmieniają się wraz z grubością powierzchni. Z tego powodu, aby określić wysokość przekroju, moduł RF-CONCRETE NL dzieli element skończony na określoną ilość warstw betonu i stali.

  Średnie wartości wytrzymałości stali używane w obliczeniach zostały zaczerpnięte z dokumentu "Probabilistic Model Code" opublikowanego przez komitet techniczny JCSS (Joint Comittee on Structural Safety). Od użytkownika zależy, czy zastosowana zostanie wytrzymałość stali wzrastająca aż do osiągnięcia granicznej wytrzymałości na rozciąganie (rosnąca część wykresu w strefie plastycznej). Charakterystyki materiałowe betonu można określać przy pomocy wykresu roboczego dla wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Podczas określania wytrzymałości betonu na ściskanie, można wybrać pomiędzy parabolicznym, a paraboliczno-prostokątnym wykresem roboczym. Dla betonu rozciąganego można zdefiniować wytrzymałość na rozciąganie według normy modelowej CEB-FIB 90:1993 lub wykorzystać resztkową wytrzymałość betonu na rozciąganie, w celu uwzględnienia usztywnienia przeciw rozciąganiu pomiędzy rysami. Użytkownik może wybrać, jakie typy wyników zostaną wyświetlone po zakończeniu obliczeń nieliniowych w stanie granicznym użytkowalności:

  • Deformacje (globalne, miejscowe odniesione do nieodkształconego lub odkształconego układu współrzędnych)
  • Szerokości, głębokości i odległości rys dla strony górnej i dolnej, w głównych kierunkach I oraz II
  • Naprężenia w betonie (naprężenia i odkształcenia w głównych kierunkach I oraz II) oraz w zbrojeniu (odkształcenie, powierzchnia, przekrój, otulina i kierunki w każdym kierunku zbrojenia)
  RF-CONCRETE Members:

  Nieliniowa analiza deformacji konstrukcji szkieletowych przeprowadzana jest jako proces iteracyjny, gdy uwzględniane są sztywności w przekrojach zarysowanych i niezarysowanych. Charakterystyki materiałów dla betonu i stali zbrojeniowej użyte w obliczeniach nieliniowych można wybierać zależnie od stanu granicznego.

 4. Tabelaryczne przedstawienie wyników

  000128

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-CONCRETE NL wyświetla wyniki obliczeń nieliniowych w przejrzyście ułożonych tabelach. Oprócz tego wyświetlane są także wszystkie wartości pośrednie, dzięki czemu obliczenia stają się przejrzyste. Graficzne przedstawianie stopni wykorzystania, deformacji, naprężeń w betonie i stali zbrojeniowej, szerokości, głębokości i odległości rys w programie RFEM pozwala szybko zidentyfikować przekroje krytyczne lub zarysowane.

  Powiadomienia o błędach lub uwagi dotyczące obliczeń pomagają odnaleźć problemy w projekcie. Dzięki temu, że wyniki obliczeń wyświetlane są według powierzchni lub punktów wraz ze wszystkimi wynikami pośrednimi, można prześledzić wszystkie szczegóły obliczeń.

  Dzięki możliwości eksportu tabel z danymi początkowymi i wynikami do aplikacji MS Excel lub OpenOffice.org Calc, dane te można wykorzystać w innych programach. Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM pozwala na przejrzyste udokumentowanie analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-CONCRETE NL 5.xx

  1 300,00 USD

 • Kolejna licencja

  585,00 USD