Moduł dodatkowy RF-CONCRETE NL dla programu RFEM

Webinarium: Wymiarowanie płyty betonowej w RFEM zgodnie z ACI 318-14

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Dodatkowy moduł RF-CONCRETE NL jest rozszerzeniem grupy programów RF-CONCRETE i podobnie jak główny moduł betonu zbrojonego podzielony jest na dwie części:
 • RF-CONCRETE NL jako rozszerzenie RF-CONCRETE Surfaces pozwala na realistyczną analizę deformacji, naprężeń i szerokości rys dla płyt, ścian, konstrukcji płaszczyznowych oraz powłok utworzonych z betonu zbrojonego, dzięki uwzględnieniu nieliniowego zachowania złożonego materiału podczas określania sił wewnętrznych i deformacji.
 • RF-CONCRETE NL jako rozszerzenie RF-CONCRETE Members pozwala na nieliniową analizę dwu- lub trójwymiarowych konstrukcji belkowych w stanie granicznym nośności i użytkowalności. Możliwe jest przeprowadzanie nieliniowych obliczeń elementów ściskanych podatnych na niestateczność lub obliczanie odkształceń betonowych konstrukcji ramowych.
Obliczenia nieliniowe są przeprowadzane zgodnie z następującymi normami:

Moduł RF-CONCRETE NL pozwala na szybkie i łatwe prowadzenie obliczeń ograniczenia deformacji dla powierzchni z betonu zbrojonego w stanie zarysowanym (stan II).

 1. Settings for non-linear calculation

  Funkcje programu

  • Iteracyjne nieliniowe obliczanie odkształceń dla konstrukcji belkowych i płytowych wykonanych ze zbrojonego betonu poprzez określenie odpowiedniej sztywności elementu poddanej zdefiniowanym obciążeniom
  • Analizy deformacji spękanych powierzchni żelbetowych (stan II)
  • Ogólna nieliniowa analiza stateczności prętów ściskanych wykonanych ze zbrojonego betonu, na przykład zgodnie z EN 1992-1-1, 5.8.6
  • Usztywnienie naprężeniowe betonu przyłożonego między pęknięciami
  • Liczne Załączniki krajowe do projektowania zgodnie z Eurokodem 2 (EN 1992-1-1: 2004 + A1: 2014, patrz EC2 dla RFEM )
  • Opcjonalne uwzględnienie wpływów długoterminowych, takich jak pełzanie lub skurcz
  • Nieliniowe obliczanie naprężeń w stali zbrojeniowej i betonie
  • Nieliniowe obliczanie szerokości pęknięć
  • Dostosowywanie analizy poprzez szczegółowe ustawienia dla obliczeń podstawowych i uzupełniających
  • Na przykład wyniki graficzne są zintegrowane z programem RFEM odkształcenie lub ugięcie płaskiej płyty
  • Wyniki liczbowe ułożone w przejrzysty sposób w tabelach oraz graficzne przedstawienie wyników w modelu
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
 2. Definiowanie deformacji maksymalnej

  Wprowadzanie danych

  RF-CONCRETE Surfaces:

  Obliczenia nieliniowe rozpoczyna się poprzez wybranie tej metody dla obliczeń w stanie granicznym użytkowalności. Różne typy analizy, a także wykresy odkształceń i naprężeń dla betonu oraz stali zbrojeniowej można wybrać indywidualnie. Oprócz tego na proces iteracji można wpłynąć poprzez wprowadzenie parametrów kontrolnych dla dokładności zbieżności, maksymalnej ilości iteracji oraz układu warstw w odniesieniu do wysokości przekroju lub poprzez współczynnik tłumienia.

  Wartości graniczne dla stanu granicznego użytkowalności, które nie powinny zostać przekroczone, można ustawić osobno dla każdej powierzchni lub zdefiniować je dla całej grupy powierzchni. Jako dozwolone wartości graniczne można zdefiniować deformację maksymalną, naprężenia maksymalne oraz maksymalne szerokości rys. Podczas określania deformacji maksymalnej można dodatkowo zdecydować, czy w obliczeniach zostanie użyty układ odkształcony czy nieodkształcony.

  RF-CONCRETE Members:

  Obliczenia nieliniowe mogą być przeprowadzone dla analizy nośności lub użytkowalności. Użytkownik może indywidualnie ustalać, w jaki sposób stosowane są wytrzymałość betonu na rozciąganie lub usztywnienie przy rozciąganiu. Na proces iteracji można wpływać przy pomocy parametrów kontrolnych dostępnych dla dokładności zbieżności, maksymalnej liczby iteracji oraz współczynnika tłumienia.

 3. Iteracyjne nieliniowe obliczenia sił wewnętrznych

  Obliczenia

  RF-CONCRETE Surfaces:

  Nieliniowa analiza deformacji prowadzona jest jako proces iteracyjny, gdy uwzględniane są sztywności w przekrojach zarysowanych i niezarysowanych. Podczas nieliniowego modelowania betonu zbrojonego należy zdefiniować takie charakterystyki materiału, które zmieniają się wraz z grubością powierzchni. Z tego powodu, aby określić wysokość przekroju, moduł RF-CONCRETE NL dzieli element skończony na określoną ilość warstw betonu i stali.

  Średnie wartości wytrzymałości stali używane w obliczeniach zostały zaczerpnięte z dokumentu "Probabilistic Model Code" opublikowanego przez komitet techniczny JCSS (Joint Comittee on Structural Safety). Od użytkownika zależy, czy zastosowana zostanie wytrzymałość stali wzrastająca aż do osiągnięcia granicznej wytrzymałości na rozciąganie (rosnąca część wykresu w strefie plastycznej). Charakterystyki materiałowe betonu można określać przy pomocy wykresu roboczego dla wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Podczas określania wytrzymałości betonu na ściskanie, można wybrać pomiędzy parabolicznym, a paraboliczno-prostokątnym wykresem roboczym. Dla betonu rozciąganego można zdefiniować wytrzymałość na rozciąganie według normy modelowej CEB-FIB 90:1993 lub wykorzystać resztkową wytrzymałość betonu na rozciąganie, w celu uwzględnienia usztywnienia przeciw rozciąganiu pomiędzy rysami. Użytkownik może wybrać, jakie typy wyników zostaną wyświetlone po zakończeniu obliczeń nieliniowych w stanie granicznym użytkowalności:

  • Deformacje (globalne, miejscowe odniesione do nieodkształconego lub odkształconego układu współrzędnych)
  • Szerokości, głębokości i odległości rys dla strony górnej i dolnej, w głównych kierunkach I oraz II
  • Naprężenia w betonie (naprężenia i odkształcenia w głównych kierunkach I oraz II) oraz w zbrojeniu (odkształcenie, powierzchnia, przekrój, otulina i kierunki w każdym kierunku zbrojenia)
  RF-CONCRETE Members:

  Nieliniowa analiza deformacji konstrukcji szkieletowych przeprowadzana jest jako proces iteracyjny, gdy uwzględniane są sztywności w przekrojach zarysowanych i niezarysowanych. Charakterystyki materiałów dla betonu i stali zbrojeniowej użyte w obliczeniach nieliniowych można wybierać zależnie od stanu granicznego.

 4. Graphical results represented in RFEM with deformation in state II

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-CONCRETE NL wyświetla wyniki obliczeń nieliniowych w przejrzyście ułożonych tabelach. Oprócz tego wyświetlane są także wszystkie wartości pośrednie, dzięki czemu obliczenia stają się przejrzyste. Graficzne przedstawianie stopni wykorzystania, deformacji, naprężeń w betonie i stali zbrojeniowej, szerokości, głębokości i odległości rys w programie RFEM pozwala szybko zidentyfikować przekroje krytyczne lub zarysowane.

  Powiadomienia o błędach lub uwagi dotyczące obliczeń pomagają odnaleźć problemy w projekcie. Dzięki temu, że wyniki obliczeń wyświetlane są według powierzchni lub punktów wraz ze wszystkimi wynikami pośrednimi, można prześledzić wszystkie szczegóły obliczeń.

  Dzięki możliwości eksportu tabel z danymi początkowymi i wynikami do aplikacji MS Excel, dane te można wykorzystać w innych programach. Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM pozwala na przejrzyste udokumentowanie analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 300,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD