Moduł dodatkowy RF-/TIMBER AWC dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów według ANSI/AWC NDS

Moduł dodatkowy RF-/TIMBER AWC służy do wymiarowania prętów drewnianych i zbiorów prętów według amerykańskich norm ANSI/AWC NDS‑2012 i ANSI/AWC NDS-2015. Program obsługuje następujące metody analityczne:

 •  Load and Resistance Factor Design (LRFD)
 •  Allowable Stress Design (ASD)

Oprócz analizy naprężeń, moduł RF-/TIMBER AWC umożliwia również analizę stateczności przy wykorzystaniu metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu. Ponadto możliwe jest obliczenie stanu granicznego użytkowalności i odporności ogniowej (ASD).

 1. Parametry normowe

  Funkcje programu

  • Integracja z programem RFEM/RSTAB i import wszystkich odpowiednich danych i sił wewnętrznych
  • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie oraz kombinacje sił wewnętrznych 
  • Analiza stateczności dla wyboczenia i zwichrzenia według metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu
  • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności z uwzględnieniem ograniczenia ugięć 
  • Dowolne ustawienie czasu zwęglenia i stopnia zwęglenia, jak również dowolny wybór stron zwęglenia przy analizie odporności ogniowej
  • Baza materiałów i biblioteka przekrojów na podstawie uzupełnienia ANSI/AWC NDS-2012 z współczynnikami korygującymi 
  • Wprowadzanie zdefiniowanych przez użytkownika danych dotyczących przekrojów okrągłych i prostokątnych
  • Optymalizacja przekrojów z możliwością eksportu do programu RFEM/RSTAB
  • Możliwość importowania długości wyboczeniowych z modułu dodatkowego RF-STABILITY/RSBUCK
  • Szczegółowa dokumentacja wyników wraz z odniesieniami do wykorzystanych równań obliczeniowych i ich opisem w normie
  • Wiele opcji filtrowania i układania wyników wraz z możliwością segregowania ich według prętów, przekrojów, położenia x lub przypadków, grup i kombinacji obciążeń
  • Uwzględnienie wpływu temperatury i warunków wilgotności drewna
  • Wizualizacja kryterium obliczeniowego na modelu w programie RFEM/RSTAB
  • Eksport danych do MS Excel
  • Jednostki metryczne i anglosaskie
 2. Wprowadzanie danych

  Na początku należy zdefiniować pręty/zbiory prętów, przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników, które mają być brane pod uwagę przy obliczeniach ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności oraz odporności ogniowej (tylko ASD). Możliwe jest także wybranie odpowiedniej metody obliczeń (ASD lub LRFD). W module wprowadzone są materiały z programu RFEM/RSTAB, które można łatwo zmienić. Charakterystyki materiałowe zgodne z odpowiednimi normami zapisane są w bibliotece.

  Podczas sprawdzania przekrojów można zdecydować, czy wartości obliczeniowe mają być określone normowo czy zdefiniowane przez użytkownika. Po sprawdzeniu przekroju, możliwe jest przypisanie klas trwania obciążenia, wpływu temperatury i warunków wilgotności drewna.

  Do analizy odkształceń niezbędne jest ustalenie długości odniesienia odpowiednich prętów i zbiorów prętów. Można też uwzględnić wygięcie w danym kierunku, wygięcie wstępne czy typ belki.

  W przypadku obliczeń ognioodporności możliwe jest zdefiniowanie stron zwęglenia danego pręta lub zbioru prętów.
 3. Parametry normowe

  Analiza

  Podczas określania wytrzymałości przekroju, program RF-/TIMBER AWC analizuje rozciąganie i ściskanie wzdłuż włókien, zginanie, zginanie i rozciąganie/ściskanie, jak również ścinanie.

  Jeśli elementy konstrukcyjne z możliwością wyboczenia i zwichrzenia są analizowane według metody pręta zastępczego, program rozpatruje ściskanie osiowe, zginanie wraz ze siłą ściskającą lub bez niej, jak również zginanie i rozciąganie. Ugięcie określane jest dla wewnętrznych przęseł i wsporników, a następnie porównywane z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami.

  Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na elastyczną analizę wybranych prętów, zbiorów prętów i oddziaływań, jak również na indywidualne sprawdzenie stateczności.

  Parametry istotne do obliczeń, takie jak czas ekspozycji na działanie ognia, smukłość pręta czy maksymalne ugięcie, mogą być zmieniane według potrzeb.

 4. 3D rendering with design ratio

  Wyniki

  Wyniki wyświetlane są w przejrzystych tabelach. Dostępne są także wszystkie wartości pośrednie (np. główne siły wewnętrzne, współczynniki korygujące itd.). Wyniki ułożone są według przypadków obciążeń, przekroji, prętów i zbiorów prętów. W przypadku niepowodzenia obliczeń, odpowiednie przekroje można zmodyfikować dzięki możliwości optymalizacji przekrojów. Zoptymalizowane przekroje można wysłać do programu RFEM/RSTAB, gdzie mogą być ponownie przeliczone. 

  Stopień wykorzystania przedstawiany jest graficznie przy użyciu różnych kolorów na modelu w programie RFEM/RSTAB, dzięki czemu przewymiarowane lub krytyczne obszary konstrukcji można bardzo łatwo zauważyć. Oprócz tego wykresy wyników dla określonych prętów i zbiorów prętów pozwalają na ocenę wyników dla wybranych elementów. 

  Dane wejściowe oraz tabele wyników wraz ze wszystkimi szczegółami obliczeń i rysunkami można włączać do protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. W ten sposób powstaje kompletna i czytelna dokumentacja. Zawartość protokołu wydruku i zakres danych wyjściowych dla każdej analizy mogą być dobrane indywidualnie.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-TIMBER AWC 5.xx

  1 120,00 USD

 • Kolejna licencja

  504,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • TIMBER AWC 8.xx

  1 120,00 USD

 • Kolejna licencja

  504,00 USD

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również
RFEM
RFEM 5.xx

Program główny
Obliczenia konstrukcji MES

RFEM
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy dla RFEM
Wymiarowanie powierzchni warstwowych

RFEM
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy dla RFEM
Analiza drgań własnych

RFEM
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy dla RFEM
Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów

RFEM
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy dla RFEM
Rozszerzenie modułu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla Analizy statycznego obciążenia stosując multimodalną analizę spektrum odpowiedzi

RFEM
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy dla RFEM
Nieliniowe charakterystyki materiału

RFEM
RF-TIMBER CSA 5.xx

Moduł dodatkowy dla RFEM
Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów według CSA 086-14

RFEM
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy dla RFEM
Rozszerzenie modułu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla analizy przebiegu czasowego i multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

RFEM
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Moduł dodatkowy dla RFEM
Projektowanie pośrednich połączeń drewnianych według Eurokodu 5

RFEM
ACI 318 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM
Rozszerzenie modułów dodatkowych umożliwiające wymiarowanie betonu według ACI 318

RFEM
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy dla RFEM
Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy dla RFEM
Wymiarowanie stalowych prętów według ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)