Moduł dodatkowy RF-FORM-FINDING dla RFEM

Opis produktu

 • Moduł dodatkowy kategorii „Inne”

Znajdowanie kształtu membran, konstrukcji kablowych, powłok i belek

Najlepszy jaki do tej pory używałem

„Program RFEM jest najlepszym, z jakiego korzystałem do tej pory. Do tej pory używałem RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis oraz inne. W zakresie konstrukcji membranowych czy włókienniczej inżynierii mechanicznej, korzystałem z NDN, Forten, etc. Gdy tylko użytkownik przyzwyczai się do interfejsu oprogramowania RFEM, będzie on nieporównywalny z żadnymi innymi programami. Nawet w przypadku konstrukcji typowych jest to znacznie łatwiejsze.“

Praca doktorska na temat wymiarowania konstrukcji membranowej na podstawie MES

Praca magisterska Rostislav Lang

Praca doktorska Rostislava Langa dotyczy wymiarowania i analizy konstrukcji membranowych w oprogramowaniu bazującym na MES.

Dzięki dodatkowemu modułowi RF-FORM-FINDING można znaleźć kształty konstrukcji poddawanych rozciąganiu lub ściskaniu, takich jak membrany, konstrukcje kablowe, powłoki etc. Kształt jest obliczany poprzez zastosowanie równowagi sił pomiędzy naprężeniem powierzchniowym (określone sprężenie i dodatkowe obciążenie takie jak ciężar własny, parcie itd.) oraz wymaganiami brzegowymi.

Nowy kształt sprężony jest następnie wykorzystany jako początkowy stan dla dalszej geometrycznie nieliniowej analizy statycznej. Szablony cięcia dla konstrukcji membranowych mogą być określone w module dodatkowym RF-CUTTING-PATTERN.

 1. Funkcje

  • Znajdowanie kształtów:
   • konstrukcji kablowych i membranowych poddawanych rozciąganiu
   • powłok i belek poddawanych ściskaniu
   • konstrukcji poddawanych zarówno rozciąganiu, jak i ściskaniu
  • Uwzględnienie przestrzeni między powierzchniami, wypełnionych gazem
  • Interakcja z konstrukcją wsporczą (projektowanie podkonstrukcji zgodnie z różnymi normami)
  • Powierzchnie jako 2D i pręty jako element 1D
  • Definicja różnych warunków sprężenia dla powierzchni (membrany i powłoki)
  • Definicja sił lub geometrycznych wymagań dla prętów (kable i belki)
  • Uwzględnienie poszczególnych obciążeń (ciężar własny, parcie wewnętrzne etc.) w procesie znajdowania kształtu
  • Tymczasowe podparcie zdefiniowane dla procesu znajdowania kształtu
  • Automatyczne wstępne definiowanie kształtu powierzchni membranowych więcej informacji ...)
  • Definicja materiału izotropowego lub ortotropowego dla analizy statyczno-wytrzymałościowej
  • Opcjonalna definicja wolnych obciążeń wielokątnych
  • Transformacja elementów po procesie znalezienia kształtu w elementy powierzchniowe NURBS
  • Możliwość złożonego znajdowania kształtu poprzez integrację wstępnego znajdowania kształtu
  • Graficzna ocena nowej formy poprzez zastosowanie barwnych współrzędnych i wykresów wygięć
  • Kompletna dokumentacja obliczeń z danymi zdefiniowanymi przez użytkownika
  • Opcjonalny eksport siatki ES do pliku DXF lub Excel
 2. Wprowadzanie danych

  Funkcję wyszukiwania formularzy można aktywować w oknie dialogowym Dane ogólne w zakładce Opcje. Naprężenia wstępne (lub wymagania geometryczne dla prętów) można zdefiniować w parametrach dla powierzchni i prętów. Proces znajdowania formularzy jest wykonywany przez obliczenie przypadku RF ‑ FORM ‑ FINDING.

  Kroki sekwencji roboczej:
  • Tworzenie modelu w programie RFEM (powierzchnie, belki, kable, podpory, definicje materiałów itp.)
  • Ustawienie wymaganego naprężenia wstępnego dla membran oraz siły lub długości/ugięcia dla prętów (np. Kabla)
  • Opcjonalne uwzględnienie innych obciążeń w procesie wyszukiwania form w specjalnych przypadkach obciążeń związanych z wyszukiwaniem kształtów (ciężar własny, nacisk, ciężar węzła stalowego itp.)
  • Ustawianie obciążeń i kombinacji obciążeń do dalszych analiz konstrukcyjnych
 3. Analiza nieliniowa

  Kiedy rozpoczynają się obliczenia, program znajduje kształty (form-finding) w całej konstrukcji. Obliczenia biorą pod uwagę interakcje pomiędzy elementami po form-finding, a konstrukcją nośną.

  Proces form-finding wykonywany jest iteracyjnie, w formie specjalnej analizy nieliniowej, zainspirowanej przez system URS (Updated Reference Strategy) wg Prof. Bletzingera/Prof. Ramma. W ten sposób, kształty równowagi uzyskuje się biorąc pod uwagę uprzednio określone sprężenie.

  Dodatkowo, metoda ta pozwala na uwzględnienie poszczególnych obciążeń, takich jak ciężar własny lub parcie wewnętrzne dla konstrukcji pneumatycznych w procesie form-finding. Sprężenie dla powierzchni może być zdefiniowane za pomocą dwóch różnych metod:

  • Metoda standardowa - wymagane sprężenie w powierzchni
  • Metoda projekcji - wymagane sprężenie w projekcji powierzchni, stabilizacja zwłaszcza dla kształtów stożkowych
 4. Wyniki

  Wynikiem procesu form-finding jest nowy kształt i odpowiednie siły wewnętrzne. Wyniki takie jak deformacje, siły, naprężenia oraz inne mogę być wyświetlane w przypadku RF-FORM-FINDING.

  Sprężony kształt jest dostępny jako początkowy stan dla wszystkich innych przypadków obciążeń i kombinacji obciążeń w analizie statyczno-wytrzymałościowej.

  Podczas definiowania przypadków obciążeń, pomocną może być transformacja NURBS (parametry obliczeń / form-finding). Funkcja ta przenosi oryginalne powierzchnie i kable do pozycji po form-finding.

  Poprzez zastosowanie punktów rastru na powierzchni lub definicję węzłów powierzchni NURBS, wolne obciążenia mogą być umieszczone na wybranych częściach konstrukcji.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Logo Tensinet

Dlubal Software jest członkiem Stowarzyszenia TensiNet .

Cena

Cena
1 750,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Form-Finding i wymiarowanie membran w RFEM 6

Form-Finding i wymiarowanie membran w RFEM 6

Webinar 2. czerwca 2022 12:00 - 13:30 CEST

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Moduł dodatkowy

Uwzględnienie nieliniowych praw materiałowych

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i statyczna obciążeń z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna, w tym analiza czasowa i analiza spektrum odpowiedzi multimodalnych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów do wymiarowania betonu zbrojonego o wymiarowanie Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Moduł dodatkowy

Generowanie szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych

Cena pierwszej licencji
2 240,00 USD
RFEM 5
RF-IMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i wstępnie zdeformowanych konstrukcji początkowych do obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD