Moduł dodatkowy RF-FORM-FINDING dla RFEM

Wideo produktu: Moduły dodatkowe RF-FORM-FINDING i RF-CUTTING-PATTERN

Najlepszy jaki do tej pory używałem

„RFEM to najlepszy program jaki miałem okazję poznać. Do tej pory używałem RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis oraz inne. W zakresie konstrukcji membranowych czy włókienniczej inżynierii mechanicznej, korzystałem z NDN, Forten, etc. Gdy tylko użytkownik przyzwyczai się do interfejsu oprogramowania RFEM, będzie on nieporównywalny z żadnymi innymi programami. Nawet w przypadku typowych konstrukcji, oprogramowanie to jest zdecydowanie łatwiejsze.”

Dlubal Software jest członkiem stowarzyszenia TensiNet.

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Dzięki dodatkowemu modułowi RF-FORM-FINDING można znaleźć kształty membran i konstrukcji kablowych. Kształt jest obliczany poprzez zastosowanie równowagi sił (określone sprężenie i dodatkowe obciążenie takie jak ciężar własny, parcie itd.) oraz wymagania brzegowe.

Nowy kształt sprężony jest następnie wykorzystany jako początkowy stan dla dalszej geometrycznie nieliniowej analizy statycznej. Szablony cięcia dla konstrukcji membranowych mogą być określone w module dodatkowym RF-CUTTING-PATTERN.

 1. Funkcje

  • Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych
  • Interakcja z konstrukcją wsporczą
  • Membrana jako 2D element i kabel jako 1D element
  • Definicja różnych warunków sprężenia dla membran
  • Definicja sił lub geometrycznych wymagań dla elementów kablowych
  • Rozważanie obciążeń (ciężar własny, parcie wewnętrzne) w procesie form-finding
  • Tymczasowe podparcie zdefiniowane dla procesu form-finding
  • Symulacja izotropowych i ortotropowych membran
  • Definicja izotropowego lub ortotropowego dla analizy konstrukcyjnej
  • Opcjonalna definicja wolnych obciążeń wielokątnych
  • Transformacja NURBS dla transferu modelu do kształtu form-finding
  • Możliwość złożonego form-findingu poprzez integrację wstępnego form-findingu
  • Uwzględnienie wewnętrznego naprężenia początkowego (model pneumatyczny)
  • Graficzna ocena nowej formy poprzez zastosowanie barwnych współrzędnych i wykresów wygięć
  • Kompletna dokumentacja obliczeń z danymi zdefiniowanymi przez użytkownika
  • Opcjonalny eksport siatki ES jako plik DXF lub Excel
 2. Parametry sprężenia dla membran

  Wprowadzanie danych

  Funkcja znajdowania kształtu (form-finding) może być aktywowana w zakładce okna dialogowego Dane ogólne w programie RFEM. Poprzez aktywowanie tej funkcji w programie głównym pojawi się opcja dla elementów membranowych i kablowych w celu opisu sytuacji sprężenia i wygeneruje się przypadek obciążenia RF-FORM-FINDING.

  Aby wprowadzić dane, należy wykonać następujące kroki:

  • Utworzenie modelu w RFEM (powierzchnie, belki, podpory, definicja materiału, itd.) 
  • Ustawienia wymaganych sprężeń dla membran i sił lub długości/deformacje dla kabli
  • Rozważanie innych obciążeń dla procesu form-finding (ciężar własny, parcie)
  • Ustawienia obciążeń i kombinacji obciążeń dla późniejszej analizy statyczno-wytrzymałościowej 
 3. Parametry obliczeniowe

  Obliczenia

  Kiedy rozpoczynają się obliczenia, program znajduje kształty (form-finding) w całej konstrukcji. Obliczenia biorą pod uwagę interakcje pomiędzy membranami, kablami i podporami.

  Proces form-finding wykonywany jest iteracyjnie według systemu URS (Updated Reference Strategy) wg Prof. Bletzingera/Prof. Ramma. W ten sposób, kształty równowagi uzyskuje się biorąc pod uwagę uprzednio określone sprężenie. Dodatkowo, metoda ta pozwala na rozważanie ciężaru własnego lub parcia wewnętrznego dla konstrukcji pneumatycznych w procesie form-finding.

  Sprężenie dla membran może być zdefiniowane za pomocą dwóch różnych metod:

  • Metoda rozciągania - wymagane sprężenia w membranach
  • Metoda projekcji - stabilizacja zwłaszcza dla kształtów stożkowych
 4. Deformacja siatki ES po znalezieniu kształtu

  Wyniki

  Wynikiem procesu form-finding jest nowy kształt i odpowiednie siły wewnętrzne. Wyniki takie jak deformacje, siły, naprężenia oraz inne mogę być wyświetlane w przypadku RF-FORM-FINDING.

  Sprężony kształt jest dostępny jako początkowy stan dla wszystkich innych przypadków obciążeń i kombinacji obciążeń w analizie nieliniowej.

  Podczas definiowania przypadków obciążeń, pomocną może być transformacja NURBS (parametry obliczeń / form-finding). Funkcja ta przenosi oryginalne powierzchnie i kable do pozycji po form-finding.

  Poprzez zastosowanie punktów rastru na powierzchni lub definicję węzłów powierzchni NURBS, wolne obciążenia mogą być umieszczone na wybranych częściach konstrukcji.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 750,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych