Moduł dodatkowy RF-FORM-FINDING dla RFEM

Wideo produktu: Moduły dodatkowe RF-FORM-FINDING i RF-CUTTING-PATTERN

Webinarium Dlubal: Znajdowanie kształtów i szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych w RFEM

Najlepszy jaki do tej pory używałem

„„Program RFEM jest najlepszym z dotychczas używanych. Mam doświadczenie z RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis i innymi. W świecie naprężeń/struktur tkanin wypróbowałem NDN, Forten itp. Kiedy już przyzwyczaisz się do interfejsu RFEM, nie ma porównania z innymi. Nawet przy typowych konstrukcjach jest to o wiele łatwiejsze. „“

Praca doktorska na temat wymiarowania konstrukcji membranowej na podstawie MES

Praca doktorska Rostislava Langa dotyczy wymiarowania i analizy konstrukcji membranowych w oprogramowaniu bazującym na MES.

Znajdowanie kształtu membran, konstrukcji kablowych, powłok i belek

Dzięki dodatkowemu modułowi RF-FORM-FINDING można znaleźć kształty konstrukcji poddawanych rozciąganiu lub ściskaniu, takich jak membrany, konstrukcje kablowe, powłoki etc. Kształt jest obliczany poprzez zastosowanie równowagi sił pomiędzy naprężeniem powierzchniowym (określone sprężenie i dodatkowe obciążenie takie jak ciężar własny, parcie itd.) oraz wymaganiami brzegowymi.

Nowy kształt sprężony jest następnie wykorzystany jako początkowy stan dla dalszej geometrycznie nieliniowej analizy statycznej. Szablony cięcia dla konstrukcji membranowych mogą być określone w module dodatkowym RF-CUTTING-PATTERN.

 1. Funkcje

  • Znajdowanie kształtów:
   • konstrukcje kablowe i membranowe poddawane rozciąganiu
   • powłoki i belki poddawane ściskaniu
   • konstrukcje poddawane zarówno rozciąganiu, jak i ściskaniu
  • Uwzględnienie przestrzeni między powierzchniami, wypełnionych gazem 
  • Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych
  • Interakcja z konstrukcją wsporczą
  • Powierzchnie jako 2D element i pręty jako 1D element
  • Definicja różnych warunków sprężenia dla powierzchni (membrany i powłoki)
  • Definicja sił lub geometrycznych wymagań dla prętów (kable i belki)
  • Uwzględnienie poszczególnych obciążeń (ciężar własny, parcie wewnętrzne etc.) w procesie form-finding
  • Tymczasowe podparcie zdefiniowane dla procesu form-finding
  • Symulacja izotropowych i ortotropowych membran
  • Definicja izotropowego lub ortotropowego dla analizy konstrukcyjnej
  • Opcjonalna definicja wolnych obciążeń wielokątnych
  • Transformacja elementów po procesie form-finding w elementy powierzchniowe NURBS
  • Możliwość złożonego form-findingu poprzez integrację wstępnego form-findingu
  • Uwzględnienie wewnętrznego naprężenia początkowego (model pneumatyczny)
  • Graficzna ocena nowej formy poprzez zastosowanie barwnych współrzędnych i wykresów wygięć
  • Kompletna dokumentacja obliczeń z danymi zdefiniowanymi przez użytkownika
  • Opcjonalny eksport siatki ES jako plik DXF lub Excel
 2. Prestress parameters for membranes

  Wprowadzanie danych

  Funkcję wyszukiwania formularzy można aktywować w oknie dialogowym Dane ogólne w zakładce Opcje. Naprężenia wstępne (lub wymagania geometryczne dla prętów) można zdefiniować w parametrach dla powierzchni i prętów. Proces znajdowania formularzy jest wykonywany przez obliczenie przypadku RF ‑ FORM ‑ FINDING.

  Kroki sekwencji roboczej:
  • Tworzenie modelu w programie RFEM (powierzchnie, belki, kable, podpory, definicje materiałów itp.)
  • Ustawienie wymaganego naprężenia wstępnego dla membran oraz siły lub długości/ugięcia dla prętów (np. Kabla)
  • Opcjonalne uwzględnienie innych obciążeń w procesie wyszukiwania form w specjalnych przypadkach obciążeń związanych z wyszukiwaniem kształtów (ciężar własny, nacisk, ciężar węzła stalowego itp.)
  • Ustawianie obciążeń i kombinacji obciążeń do dalszych analiz konstrukcyjnych
 3. Calculation parameters

  Obliczenia

  Po rozpoczęciu obliczeń program dokonuje wyszukiwania form na całej konstrukcji. Obliczenia uwzględniają interakcję między elementami formowanymi i konstrukcją nośną.

  Proces znajdowania formularzy jest wykonywany iteracyjnie jako specjalna analiza nieliniowa, zainspirowana przez URS (zaktualizowaną strategię odniesienia) autorstwa prof. Bletzinger/Prof. Ramm. W ten sposób uzyskuje się kształty w równowadze z uwzględnieniem wstępnie zdefiniowanego naprężenia wstępnego.

  Ponadto metoda ta umożliwia uwzględnienie poszczególnych obciążeń, takich jak ciężar własny lub ciśnienie wewnętrzne dla konstrukcji pneumatycznych w procesie formowania. Naprężenie wstępne dla powierzchni (np. Membran) można zdefiniować za pomocą dwóch różnych metod:

  • Metoda standardowa - przepisanie wymaganego naprężenia wstępnego na powierzchni
  • Metoda rzutowania - wyznaczenie wymaganego naprężenia wstępnego w rzucie powierzchni, stabilizacja szczególnie dla kształtów stożkowych
 4. Odkształcenie siatki ES po znalezieniu kształtu

  Wyniki

  Wynikiem procesu form-finding jest nowy kształt i odpowiednie siły wewnętrzne. Wyniki takie jak deformacje, siły, naprężenia oraz inne mogę być wyświetlane w przypadku RF-FORM-FINDING.

  Sprężony kształt jest dostępny jako początkowy stan dla wszystkich innych przypadków obciążeń i kombinacji obciążeń w analizie statyczno-wytrzymałościowej.

  Podczas definiowania przypadków obciążeń, pomocną może być transformacja NURBS (parametry obliczeń / form-finding). Funkcja ta przenosi oryginalne powierzchnie i kable do pozycji po form-finding.

  Poprzez zastosowanie punktów rastru na powierzchni lub definicję węzłów powierzchni NURBS, wolne obciążenia mogą być umieszczone na wybranych częściach konstrukcji.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

TensiNet

Dlubal Software jest członkiem stowarzyszenia TensiNet.

Cena (bez VAT)

Cena
1 750,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje membranowe
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych

Cena pierwszej licencji
2 240,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD