RF-FORM-FINDING | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Funkcja znajdowania kształtu (form-finding) może być aktywowana w zakładce Opcje okna dialogowego Dane ogólne w programie RFEM. Sprężenie (lub wymagania geometryczne dla prętów) mogą zostać zdefiniowane w parametrach dla powierzchni i prętów. proces form-finding przebiega poprzez obliczenia przypadku w module RF-FORM-FINDING.

Aby wprowadzić dane, należy wykonać następujące kroki:

  • Utworzenie modelu w RFEM (powierzchnie, belki, kable, podpory, definicja materiału, itd.) 
  • Ustawienia wymaganego sprężenia dla membran i sił lub długości/deformacje dla prętów
  • Opcjonalne uwzględnienie innych obciążeń dla procesu form-finding w specjalnych przypadkach obciążeń (ciężar własny, parcie, ciężar węzła stalowego etc.)
  • Ustawienia obciążeń i kombinacji obciążeń dla późniejszej analizy statyczno-wytrzymałościowej 
RFEM Konstrukcje membranowe
RF-FORM-FINDING 5.xx

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD