RF-FORM-FINDING | Wprowadzanie danych

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Funkcję wyszukiwania formularzy można aktywować w oknie dialogowym Dane ogólne w zakładce Opcje. Naprężenia wstępne (lub wymagania geometryczne dla prętów) można zdefiniować w parametrach dla powierzchni i prętów. Proces znajdowania formularzy jest wykonywany przez obliczenie przypadku RF ‑ FORM ‑ FINDING.

Kroki sekwencji roboczej:
  • Tworzenie modelu w programie RFEM (powierzchnie, belki, kable, podpory, definicje materiałów itp.)
  • Ustawienie wymaganego naprężenia wstępnego dla membran oraz siły lub długości/ugięcia dla prętów (np. Kabla)
  • Opcjonalne uwzględnienie innych obciążeń w procesie wyszukiwania form w specjalnych przypadkach obciążeń związanych z wyszukiwaniem kształtów (ciężar własny, nacisk, ciężar węzła stalowego itp.)
  • Ustawianie obciążeń i kombinacji obciążeń do dalszych analiz konstrukcyjnych

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 231x
  • Zaktualizowane 19. kwietnia 2021
}
RFEM
RF-FORM-FINDING

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD