Program do analizy konstrukcji szkieletowych RSTAB | Automatyczne generowanie kombinacji

RSTAB - Obliczenia konstrukcji szkieletowych

Program RSTAB jest idealnym narzędziem do obliczania konstrukcji szkieletowych składających się ze stali, betonu zbrojonego, drewna, aluminium i innych materiałów. 

Z programem RSTAB można łatwo i szybko zdefiniować model i obliczyć siły wewnętrzne, deformacje i reakcje podporowe. Do dalszej analizy dostępne są moduły dodatkowe uwzględniające dane materiałowe i normy.

Automatyczne tworzenie kombinacji

W programie RSTAB istnieje możliwość automatycznego tworzenia kombinacji obciążeń i wyników według Eurokodu i innych norm międzynarodowych. W przejrzystym oknie można na przykład kopiować, dodawać lub zmieniać numerację przypadków obciążeń. Przypadki i kombinacje obciążeń są określone w tabelach 2.1 do 2.6.

 1. Normy

  Okno dialogowe Dane ogólne zawiera szeroki zakres norm oraz opcję automatycznego tworzenia kombinacji. Dostępne są następujące standardy:

  • European UnionEN 1990: 2002
  • European UnionEN 1990 + EN 1995: 2004 (drewno)
  • European UnionEN 1990 + EN 1991-2; Mosty drogowe
  • European UnionEN 1990 + EN 1991-3; Dźwigi
  • European UnionEN 1990 + EN 1997
  • GermanyDIN 1055-100: 2001-03
  • GermanyDIN 1055-100 + DIN 1052: 2004-08 (drewno)
  • GermanyDIN 1055-100 + DIN 18008 (szkło)
  • GermanyDIN 1052 (uproszczony) (drewno)
  • GermanyDIN 18800: 1990
  • United States of AmericaASCE 7-10
  • United States of AmericaASCE 7-10 NDS (drewno)
  • United States of AmericaACI 318-14
  • United States of AmericaIBC 2015
  • CanadaCAN/CSA S 16.1-94: 1994
  • CanadaNBCC: 2005
  • NBR 8681
  • IndiaIS 800: 2007
  • SwitzerlandSIA 260: 2003
  • SwitzerlandSIA 260 + SIA 265: 2003 (drewno)
  • BS 5950-1: 2000
  • ChinaGB 50009-2012
  • CTE DB-SE

  W przypadku norm europejskich (WE) dostępne są następujące załączniki krajowe:

  • DeutschlandDIN EN 1990/NA: 2009-05 (Niemcy)
  • NBN EN 1990 - ANB: 2005 (Belgia)
  • BulgariaBDS EN 1990: 2003/NA: 2008 (Bułgaria)
  • DK EN 1990/NA: 2007-07 (Dania)
  • SFS EN 1990/NA: 2005 (Finlandia)
  • NF EN 1990/NA: 2005/12 (Francja)
  • GriechenlandELOT EN 1990: 2009 (Grecja)
  • UNI EN 1990/NA: 2007-07 (Włochy)
  • IrelandIS EN 1990: 2002 + NA: 2010 (Irlandia)
  • LVS EN 1990: 2003/NA: 2010 (Łotwa)
  • LithuaniaLST EN 1990/NA: 2010-11 (Litwa)
  • LU EN 1990/NA: 2011-09 (Luksemburg)
  • MS EN 1990: 2010 (Malezja)
  • NEN EN 1990/NA: 2006 (Holandia)
  • NorwayNS EN 1990/NA: 2008 (Norwegia)
  • ÖNORM EN 1990: 2007-02 (Austria)
  • NP EN 1990: 2009 (Portugalia)
  • PN EN 1990/NA: 2004 (Polska)
  • RomaniaSR EN 1990/NA: 2006-10 (Rumunia)
  • SIST EN 1990: 2004/A1: 2005 (Słowenia)
  • SS EN 1990: 2008 (Singapur)
  • SS EN 1990/FSO 2010: 28 (Szwecja)
  • STN EN 1990/NA: 2009-08 (Słowacja)
  • UNE EN 1990 2003 (Hiszpania)
  • CSN EN 1990/NA: 2004-03 (Republika Czeska)
  • BS EN 1990/NA: 2004-12 (Wielka Brytania)
  • WeißrusslandCPM EN 1990/NA: 2011 (Białoruś)
  • CyprusCYS EN 1990: 2002 (Cypr)
 2. Przypadki obciążeń / rodzaje oddziaływań

  W oknie „Edytować przypadki obciążeń i kombinacje“ można tworzyć i zarządzać przypadkami obciążeń, oddziaływaniami oraz kombinacjami oddziaływań, obciążeń i wyników. Możliwe jest przypisanie różnych rodzajów oddziaływań do poszczególnych przypadków obciążeń, zgodnie z wybraną normą. Jeśli kilka obciążeń zostało przypisanych do danego oddziaływania, mogą one występować równocześnie lub alternatywnie (na przykład wiatr z lewej lub prawej strony).

 3. Formuły kombinacji

  Dla kombinacji oddziaływań w stanie granicznym nośności oraz użytkowalności można wybrać spośród różnych sytuacji projektowych zgodnie z normą (na przykład SGN (STR / GEO) - stałe / przejściowe, SLS – quasi - stałe itp.). Ponadto, istnieje możliwość włączenia imperfekcji do kombinacji oraz do określenia przypadków obciążeń, których nie chce się połączyć z innymi przypadkami obciążenia (np. obciążenie konstrukcji od dachu nie występuje z obciążeniem śniegiem).

 4. Wyjątkowe sytuacje obliczeniowe

  „Przypadkowa” sytuacja projektowa automatycznie uwzględnia przypadkowe działania, takie jak trzęsienie ziemi, obciążenia wybuchowe, kolizje i inne. W przypadku stosowania norm niemieckich można wybrać sytuację projektową „Przypadkowy - śnieg”, aby automatycznie uwzględnić Równinę Północnoniemiecką.

 5. Redukowanie automatycznie generowanych kombinacji

  Istnieją trzy możliwości zmniejszenia liczby kombinacji. Dwie pierwsze z nich są dostępne tylko w przypadku generowania kombinacji obciążeń, nie zaś kombinacji wyników.

  Pierwsza opcja umożliwia automatyczną analizę wyników wszystkich przypadków obciążeń (sił wewnętrznych, odkształceń itp.) Wybranych elementów. Następnie program wygeneruje tylko te kombinacje, które uwzględniają przypadki obciążeń dające maksimum lub minimum. Ponadto można zdefiniować maksymalną liczbę odpowiednich przypadków obciążeń lub pominąć przypadki obciążeń przy bardzo niewielkim udziale w wartościach maksymalnych i minimalnych.

  Druga opcja umożliwia automatyczną ocenę wygenerowanych kombinacji wyników tymczasowych lub zdefiniowanych przez użytkownika. Następnie tworzone są tylko rządzące kombinacje obciążeń.

  Trzecia możliwość ograniczenia liczby generowanych kombinacji polega na tym, że tylko wybrane oddziaływania są klasyfikowane jako oddziaływania wiodące.

 6. Kombinacje oddziaływań

  Akcje są automatycznie nakładane zgodnie z wyrażeniami kombinacji, a następnie wyświetlane jako tak zwane „kombinacje akcji”. Można zdefiniować, które kombinacje oddziaływań zostaną ostatecznie wykorzystane do generowania kombinacji obciążeń lub wyników. Na podstawie utworzonych kombinacji akcji można oszacować, w jaki sposób wyrażenia kombinacji wpływają na liczbę kombinacji.

 7. Kombinacje obciążeń

  Przypadki obciążeń uwzględnione w kombinacjach obciążeń są sumowane, a następnie obliczane z uwzględnieniem odpowiednich współczynników (częściowe współczynniki bezpieczeństwa i kombinacji, współczynniki dotyczące klas konsekwencji i inne). Kombinacje obciążeń można tworzyć automatycznie zgodnie z wyrażeniami kombinacji normy. Obliczenia można wykonać zgodnie z liniową analizą statyczną, analizą drugiego rzędu lub analizą dużych deformacji, a także w przypadku uszkodzenia postkrytycznego. Opcjonalnie można zdefiniować, czy siły wewnętrzne są odniesione do zdeformowanej czy nieodkształconej konstrukcji.

 8. Kombinacje wyników

  Przypadki obciążeń uwzględnione w kombinacjach wyników są obliczane w pierwszej kolejności. Następnie wyniki są nakładane z uwzględnieniem odpowiednich czynników. W kombinacjach wyników można nakładać wyniki przypadków obciążeń i kombinacji obciążeń, a także inne kombinacje wyników. Siły wewnętrzne są domyślnie sumowane. Istnieje jednak możliwość dodania kwadratu, co jest istotne w przypadku analizy dynamicznej.

 9. Modyfikowanie sztywności / uwzględnianie odkształcenia początkowego

  Użytkownik ma możliwość modyfikowania sztywności materiałów, przekrojów, podpór węzłowych i zwolnień na końcach prętów dla wszystkich lub wybranych prętów w poszczególnych przypadkach obciążenia i kombinacjach obciążenia. Ponadto możliwe jest uwzględnienie odkształcenia początkowego z innego przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Zaproszenie na wydarzenie

Międzynarodowa Konferencja na temat drewna

Konferencje 12. kwietnia 2022 - 14. kwietnia 2022

Zaproszenie na wydarzenie

Kongres Konstrukcji 2022

Konferencje 21. kwietnia 2022 - 22. kwietnia 2022

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

Webinar 10. marca 2021 14:00 - 15:00 EDT

Programowalny interfejs COM dla RFEM/RSTAB

Programowalny interfejs COM dla RFEM/RSTAB

Webinar 12. maja 2020 15:00 - 15:45 CEST

Wymiarowanie profili formowanych na zimno zgodnie z Eurokodem 3

Wymiarowanie profili formowanych na zimno zgodnie z Eurokodem 3

Webinar 30. kwietnia 2020 15:00 - 15:45 CEST

Konstrukcja łuku drewnianego

Wymiarowanie betonu zbrojonego w RFEM zgodnie z EC 2

Webinar 17. kwietnia 2019 15:00 - 16:00

RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB 8
TIMBER Pro

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB 8
FE-LTB (en)

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE (en)

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB 8
RSIMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB 8
EC2 dla RSTAB

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB 8
DEFORM

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD