RSTAB - Obliczenia konstrukcji szkieletowych

Automatyczne tworzenie kombinacji

W programie RSTAB istnieje możliwość automatycznego tworzenia kombinacji obciążeń i wyników według Eurokodu i innych norm międzynarodowych. W przejrzystym oknie można na przykład kopiować, dodawać lub zmieniać numerację przypadków obciążeń. Przypadki i kombinacje obciążeń są określone w tabelach 2.1 do 2.6.

 1. Definiowanie normy w danych ogólnych modelu

  Normy

  W danych ogólnych modelu wybrać można spośród różnych norm i zdecydować, czy kombinacje mają być utworzone automatycznie. Dostępne są następujące normy:

  •  EN 1990:2002
  •  EN 1990 + EN 1995:2004 (drewno)
  •  EN 1990 + EN 1991-2; Obciążenia ruchome mostów
  •  EN 1990 + EN 1991-3; Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami
  •  EN 1990 + EN 1997
  •  DIN 1055-100:2001-03
  •  DIN 1055-100 + DIN 1052:2004-08 (drewno)
  •  DIN 1055-100 + DIN 18008 (szkło)
  •  DIN 1052 (uproszczony) (drewno)
  •  DIN 18800:1990
  • United Kingdom BS 5950-1:2000
  •  ASCE 7-10
  •  ASCE 7-10 NDS (drewno)
  •  ACI 318-14
  •  IBC 2015
  • Canada CAN/CSA S 16.1-94:1994
  • Canada NBCC: 2005
  •  NBR 8681
  •  IS 800:2007
  •  SIA 260:2003
  •  SIA 260 + SIA 265:2003
  •  CTE DB-SE
  • China GB 50009-2012

  Dla Eurokodu dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  PN EN 1990/NA:2004 (Polska)
  • United Kingdom BS EN 1990/NA:2004-12 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1990/NA:2009-05 (Niemcy)
  •  ÖNORM EN 1990:2007-02 (Austria)
  • Belgium NBN EN 1990 – ANB: 2005 (Belgia)
  • Belarus TKP EN 1990/NA:2011 (Białoruś)
  • Bulgaria BDS EN 1990:2003/NA:2008 (Bułgaria)
  • Cyprus CYS EN 1990:2002 (Cypr)
  •  CSN EN 1990/NA:2004-03 (Czechy)
  •  DK EN 1990/NA:2007-07 (Dania)
  •  SFS EN 1990/NA:2005 (Finlandia)
  •  NF EN 1990/NA:2005/12 (Francja)
  • Greece ELOT EN 1990:2009 (Grecja)
  •  UNI EN 1990/NA:2007-07 (Włochy)
  •  IS EN 1990:2002/NA:2010 (Irlandia)
  • Lithuania LST EN 1990/NA:2010-11 (Litwa)
  •  LVS EN 1990:2003 /NA:2010 (Łotwa)
  • Luxembourg LU  EN 1990/NA:2011-09 (Luksemburg)
  •  MS EN 1990:2010 (Malezja)
  •  NEN EN 1990/NA:2006 (Holandia)
  •  NS EN 1990/NA:2008 (Norwegia)
  •  NP EN 1990:2009 (Portugalia)
  • RomaniaSE EN 1990/NA:2006-10 (Rumunia)
  •  SS EN 1990:2008 (Singapur)
  •  STN EN 1990/NA:2009-08 (Słowacja)
  •  SIST EN 1990: 2004/A1:2005 (Słowenia)
  •  UNE EN 1990 2003 (Hiszpania)
  •  SS EN 1990/ BFS 2010:28 (Szwecja)
 2. Przyporządkowanie typów oddziaływań do przypadków obciążeń

  Przypadki obciążeń / rodzaje oddziaływań

  W oknie „Edytować przypadki obciążeń i kombinacje“ można tworzyć i zarządzać przypadkami obciążeń, oddziaływaniami oraz kombinacjami oddziaływań, obciążeń i wyników. Możliwe jest przypisanie różnych rodzajów oddziaływań do poszczególnych przypadków obciążeń, zgodnie z wybraną normą. Jeśli kilka obciążeń zostało przypisanych do danego oddziaływania, mogą one występować równocześnie lub alternatywnie (na przykład wiatr z lewej lub prawej strony).

 3. Przyporządkowanie sytuacji obliczeniowych do zasad kombinacji

  Formuły kombinacji

  Dla kombinacji oddziaływań w stanie granicznym nośności oraz użytkowalności można wybrać spośród różnych sytuacji projektowych zgodnie z normą (na przykład SGN (STR / GEO) - stałe / przejściowe, SLS – quasi - stałe itp.). Ponadto, istnieje możliwość włączenia imperfekcji do kombinacji oraz do określenia przypadków obciążeń, których nie chce się połączyć z innymi przypadkami obciążenia (np. obciążenie konstrukcji od dachu nie występuje z obciążeniem śniegiem).

 4. Wybór sytuacji obliczeniowej "Wyjątkowa – śnieg"

  Wyjątkowe sytuacje obliczeniowe

  Do wyjątkowych sytuacji obliczeniowych automatycznie przypisywane są oddziaływania takie jak trzęsienie ziemi, wybuchy, kolizje i inne. Kiedy używa się niemieckich norm można wybrać sytuację obliczeniową dla północnoniemieckich nizin: "Wyjątkowy - śnieg".

 5. Redukcja przypadków obciążeń w kombinacjach

  Redukowanie automatycznie generowanych kombinacji

  Są trzy możliwości zredukowania liczby kombinacji. Dwie pierwsze procedury są dostępne jedynie przy generowaniu kombinacji obciążeń, ale nie kombinacji wyników.

  Dzięki pierwszej opcji można analizować automatycznie wszystkie wyniki przypadków obciążenia (siły wewnętrzne, odkształcenia itd.) wybranych elementów. Następnie program wygeneruje tylko te kombinacje, które dostarczają maksymalne i minimalne przypadki obciążeń. Dodatkowo można określić maksymalną liczbę odpowiednich przypadków obciążenia, lub można pominąć przypadki obciążenia, które mają niewielki wpływ na wartości maksymalne i minimalne.

  Druga opcja pozwala, aby program ocenił kombinacje wyników wygenerowane automatycznie tymczasowo lub zdefiniowane przez użytkownika, po czym utworzył jedynie główne kombinacje obciążeń.

  Trzecią możliwością zmniejszenia liczby generowanych kombinacji jest zaklasyfikowanie wybranych oddziaływań jako oddziaływania główne.

 6. Oddziaływania w wygenerowanych kombinacjach oddziaływań

  Kombinacje oddziaływań

  Oddziaływania są automatycznie dobierane zgodnie z zasadami tworzenia kombinacji i wyświetlane jako tzw. „kombinacje oddziaływań”. Następnie można zdefiniować, które kombinacje oddziaływań będą ostatecznie brane pod uwagę przy generowaniu kombinacji obciążeń lub wyników. Na podstawie utworzonych kombinacji oddziaływań można oszacować sposób, w jaki zasady tworzenia kombinacji wpływają na ich liczbę.

 7. Obliczanie parametrów kombinacji obciążeń

  Kombinacje obciążeń

  Przypadki obciążeń zawarte w kombinacji obciążeń są sumowane i przeliczane z uwzględnieniem odpowiednich współczynników (częściowe współczynniki bezpieczeństwa, współczynniki kombinacji, współczynniki odnoszące się do klasy konsekwencji). Kombinacje obciążeń mogą być utworzone automatycznie zgodnie z formułami kombinacji. Obliczenia mogą być wykonywanie według kilku metod analiz: geometrycznie liniowej analizy statycznej, analizy drugiego rzędu, analizy dużych deformacji lub analizy postkrytycznej. Wśród dalszych opcji możliwe jest na przykład odniesienie sił wewnętrznych do zdeformowanej konstrukcji.

 8. Obciążenia w kombinacji wyników

  Kombinacje wyników

  W kombinacji wyników zawarte przypadki obciążeń obliczane są w pierwszej kolejności. Następnie wyniki są superpozycjonowane z uwzględnieniem odpowiednich współczynników. W kombinacji wyników można łączyć wyniki przypadków obciążeń, kombinacji obciążeń, jak również wyniki innych kombinacji. Siły wewnętrzne są dodawane domyślnie. Obydwa główne programy oferują opcję dodawania kwadratowego, co jest istotne przy analizach dynamicznych.

 9. Redukowanie sztywności w kombinacji obciążeń

  Modyfikowanie sztywności / uwzględnianie odkształcenia początkowego

  Użytkownik ma możliwość modyfikowania sztywności materiałów, przekrojów, podpór węzłowych i zwolnień na końcach prętów dla wszystkich lub wybranych prętów w poszczególnych przypadkach obciążenia i kombinacjach obciążenia. Ponadto możliwe jest uwzględnienie odkształcenia początkowego z innego przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje membranowe
RF-FORM-FINDING 5.xx

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING 5.xx

Moduł dodatkowy

Modelowanie sieci rurociągów

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE Columns 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD