RSTAB - Obliczenia konstrukcji szkieletowych

Automatyczne tworzenie kombinacji

W programie RSTAB istnieje możliwość automatycznego tworzenia kombinacji obciążeń i wyników według Eurokodu i innych norm międzynarodowych. W przejrzystym oknie można na przykład kopiować, dodawać lub zmieniać numerację przypadków obciążeń. Przypadki i kombinacje obciążeń są określone w tabelach 2.1 do 2.6.

 1. Definiowanie normy w danych ogólnych modelu

  Normy

  W danych ogólnych modelu wybrać można spośród różnych norm i zdecydować, czy kombinacje mają być utworzone automatycznie. Dostępne są następujące normy:

  •  EN 1990:2002
  •  EN 1990 + EN 1995:2004 (drewno)
  •  EN 1990 + EN 1991-2; Obciążenia ruchome mostów
  •  EN 1990 + EN 1991-3; Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami
  •  EN 1990 + EN 1997
  •  DIN 1055-100:2001-03
  •  DIN 1055-100 + DIN 1052:2004-08
  •  DIN 1052 (uproszczony)
  •  DIN 18800:1990
  • United Kingdom BS 5950-1:2000
  •  ASCE 7-10
  •  ASCE 7-10 NDS (drewno)
  •  ACI 318-14
  •  IBC 2015
  • Canada CAN/CSA S 16.1-94:1994
  • Canada NBCC: 2005
  •  NBR 8681
  •  IS 800:2007
  •  SIA 260:2003
  •  SIA 260 + SIA 265:2003
  •  CTE DB-SE
  • China GB 50009-2012

  Dla Eurokodu dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  PN EN 1990/NA:2004 (Polska)
  • United Kingdom BS EN 1990/NA:2004-12 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1990/NA:2009-05 (Niemcy)
  •  ÖNORM EN 1990:2007-02 (Austria)
  • Belgium NBN EN 1990 – ANB: 2005 (Belgia)
  • Bulgaria BDS EN 1990:2003/NA:2008 (Bułgaria)
  • Cyprus CYS EN 1990:2002 (Cypr)
  •  CSN EN 1990/NA:2004-03 (Czechy)
  •  DK EN 1990/NA:2007-07 (Dania)
  •  SFS EN 1990/NA:2005 (Finlandia)
  •  NF EN 1990/NA:2005/12 (Francja)
  •  UNI EN 1990/NA:2007-07 (Włochy)
  •  IS EN 1990:2002/NA:2010 (Irlandia)
  •  LVS EN 1990:2003 /NA:2010 (Łotwa)
  •  MS EN 1990:2010 (Malezja)
  •  NEN EN 1990/NA:2006 (Holandia)
  •  NP EN 1990:2009 (Portugalia)
  •  SS EN 1990:2008 (Singapur)
  •  STN EN 1990/NA:2009-08 (Słowacja)
  •  SIST EN 1990: 2004/A1:2005 (Słowenia)
  •  UNE EN 1990 2003 (Hiszpania)
  •  SS EN 1990/ BFS 2010:28 (Szwecja)
 2. Przyporządkowanie typów oddziaływań do przypadków obciążeń

  Przypadki obciążeń/rodzaje oddziaływań

  W oknie „Edytować przypadki obciążeń i kombinacje“ można tworzyć i zarządzać przypadkami obciążeń, oddziaływaniami oraz kombinacjami oddziaływań, obciążeń i wyników. Możliwe jest przypisanie różnych rodzajów oddziaływań do poszczególnych przypadków obciążeń, zgodnie z wybraną normą. Jeśli kilka obciążeń zostało przypisanych do danego oddziaływania, mogą one występować równocześnie lub alternatywnie (na przykład wiatr z lewej lub prawej strony).

 3. Przyporządkowanie sytuacji obliczeniowych do zasad kombinacji

  Formuły kombinacji

  Dla kombinacji oddziaływań w stanie granicznym nośności oraz użytkowalności można wybrać spośród różnych sytuacji projektowych zgodnie z normą (na przykład SGN (STR / GEO) - stałe / przejściowe, SLS – quasi - stałe itp.). Ponadto, istnieje możliwość włączenia imperfekcji do kombinacji oraz do określenia przypadków obciążeń, których nie chce się połączyć z innymi przypadkami obciążenia (np. obciążenie konstrukcji od dachu nie występuje z obciążeniem śniegiem).

 4. Wybór sytuacji obliczeniowej "Wyjątkowa – śnieg"

  Wyjątkowe sytuacje obliczeniowe

  Do wyjątkowych sytuacji obliczeniowych automatycznie przypisywane są oddziaływania takie jak trzęsienie ziemi, wybuchy, kolizje i inne. Kiedy używa się niemieckich norm można wybrać sytuację obliczeniową dla północnoniemieckich nizin: "Wyjątkowy - śnieg".

 5. Redukcja przypadków obciążeń w kombinacjach

  Redukowanie automatycznie generowanych kombinacji

  Są trzy możliwości zredukowania liczby kombinacji. Dwie pierwsze procedury są dostępne jedynie przy generowaniu kombinacji obciążeń, ale nie kombinacji wyników.

  Dzięki pierwszej opcji można analizować automatycznie wszystkie wyniki przypadków obciążenia (siły wewnętrzne, odkształcenia itd.) wybranych elementów. Następnie program wygeneruje tylko te kombinacje, które dostarczają maksymalne i minimalne przypadki obciążeń. Dodatkowo można określić maksymalną liczbę odpowiednich przypadków obciążenia, lub można pominąć przypadki obciążenia, które mają niewielki wpływ na wartości maksymalne i minimalne.

  Druga opcja pozwala, aby program ocenił kombinacje wyników wygenerowane automatycznie tymczasowo lub zdefiniowane przez użytkownika, po czym utworzył jedynie główne kombinacje obciążeń.

  Trzecią możliwością zmniejszenia liczby generowanych kombinacji jest zaklasyfikowanie wybranych oddziaływań jako oddziaływania główne.

 6. Oddziaływania w wygenerowanych kombinacjach oddziaływań

  Kombinacje oddziaływań

  Oddziaływania są automatycznie dobierane zgodnie z zasadami tworzenia kombinacji i wyświetlane jako tzw. „kombinacje oddziaływań”. Następnie można zdefiniować, które kombinacje oddziaływań będą ostatecznie brane pod uwagę przy generowaniu kombinacji obciążeń lub wyników. Na podstawie utworzonych kombinacji oddziaływań można oszacować sposób, w jaki zasady tworzenia kombinacji wpływają na ich liczbę.

 7. Obliczanie parametrów kombinacji obciążeń

  Kombinacje obciążeń

  Przypadki obciążeń zawarte w kombinacji obciążeń są sumowane i przeliczane z uwzględnieniem odpowiednich współczynników (częściowe współczynniki bezpieczeństwa, współczynniki kombinacji, współczynniki odnoszące się do klasy konsekwencji). Kombinacje obciążeń mogą być utworzone automatycznie zgodnie z formułami kombinacji. Obliczenia mogą być wykonywanie według kilku metod analiz: geometrycznie liniowej analizy statycznej, analizy drugiego rzędu, analizy dużych deformacji lub analizy postkrytycznej. Wśród dalszych opcji możliwe jest na przykład odniesienie sił wewnętrznych do zdeformowanej konstrukcji.

 8. Obciążenia w kombinacji wyników

  Kombinacje wyników

  W kombinacji wyników zawarte przypadki obciążeń obliczane są w pierwszej kolejności. Następnie wyniki są superpozycjonowane z uwzględnieniem odpowiednich współczynników. W kombinacji wyników można łączyć wyniki przypadków obciążeń, kombinacji obciążeń, jak również wyniki innych kombinacji. Siły wewnętrzne są dodawane domyślnie. Obydwa główne programy oferują opcję dodawania kwadratowego, co jest istotne przy analizach dynamicznych.

 9. Redukowanie sztywności w kombinacji obciążeń

  Modyfikowanie sztywności/uwzględnienie odkształcenia początkowego

  Użytkownik ma możliwość modyfikowania sztywności materiałów, przekrojów, podpór węzłowych i zwolnień na końcach prętów dla wszystkich lub wybranych prętów w poszczególnych przypadkach obciążenia i kombinacjach obciążenia. Ponadto możliwe jest uwzględnienie odkształcenia początkowego z innego przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pełna lista funkcji

RFEM 5 - Pełna lista funkcji

Poniższy link pozwala pobrać broszurę szczegółowo opisującą wszystkie nowe funkcje programu RSTAB 8.

Ponadto, na stronie 'Funkcje produktu' znajdziecie Państwo użyteczne artykuły techniczne oraz porady i wskazówki. 

Zrzuty z ekranu
RSTAB
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów

RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RSTAB
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności dla konstrukcji szkieletowych

RSTAB
RSTAB 8.xx

Program główny

Program do obliczania konstrukcji szkieletowych

RSTAB
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

RSTAB
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według EN 1993-1-8 (EC 3)

RSTAB
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów

RSTAB
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Odkształcenia początkowe konstrukcji oraz imperfekcje zastępcze dla obliczeń nieliniowych

RSTAB
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

RSTAB
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

RSTAB
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów