17x
042969
10.7.2024

Výztuha uložení stojiny

🤔 Zajímá vás, jak přidání výztuhy stojiny ovlivní připojení spojitých stropních nosníků tvarovaných za studena k nosnému nosníku❓

💡 U ocelových konstrukcí tvarovaných za studena patří mezi běžné způsoby porušení lokální ztráta stability průřezu a protažení otvorů pro šrouby. Takový lokální problém se stabilitou nastává často v uložení stropního nosníku, kde často dochází k boulení stojiny. Aby se tomu zabránilo, mohou být stojiny vyztuženy šroubovanými výztuhami. 🔩

👉 Podívejte se na přiložené video, jak lze tento detail analyzovat pomocí #DlubalSoftware. Pomocí funkce Posouzení boulení v addonu #OcelovéPřípoje můžete vyhodnotit součinitel kritického zatížení ve vlastním tvaru, kde dochází k vybočení stojiny, a sledovat, jak se mění přidáním výztuh.