Samostatné programy

Samostatné programy pro různá odvětví

  • Samostatný program CRANEWAY

RWIND 2

Víte vždy, odkud vítr vane? Ve směru inovace, samozřejmě! V programu RWIND 2 máte k dispozici program, který využívá digitální větrný tunel pro numerickou simulaci proudění větru. Program pošle tyto proudy kolem libovolné geometrie budovy a stanoví zatížení větrem působící na plochy. RWIND je k dispozici ve verzi Basic a Pro.

Tento program byl vyvinut ve spolupráci s Průběh PC aCFD Support vyvinuté. Lze jej proto použít jako samostatnou aplikaci nebo jako doplněk k programům RFEM a RSTAB pro statické a dynamické výpočty.

Samostatný program CRANEWAY

Samostatný program CRANEWAY provádí veškerá požadovaná posouzení nosníků jeřábových drah podle Eurokódu 3.

Jako typ jeřábu lze vybrat mostový nebo podvěsný jeřáb.

CRANEWAY 8
CRANEWAY

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábových drah podle EN 1993-6 a DIN 4132

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
PLATE-BUCKLING 8
FEED BUCKLING jediný program

PLATE-BUCKLING 8 | Stand-Alone

Samostatný program

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
COMPOSITE-BEAM 8
COMPOSITE-BEAM

COMPOSITE-BEAM 8

Samostatný program

Posouzení spřažených nosníků podle ENV 1994-1-1 (Eurokód 4)

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Samostatný program

Posouzení dřevěných lepených lamelových nosníků o jednom nebo několika polích podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Samostatný program

Posouzení jednoduchých, spojitých a Gerberových nosníků ze dřeva s konzolou nebo bez konzoly podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
400,00 EUR
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Samostatný program

Posouzení dřevěných obdélníkových a kruhových sloupů podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
400,00 EUR
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Samostatný program

Posouzení dřevěných vaznic a spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
400,00 EUR
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Samostatný program

Dřevěné konstrukce trojkloubových rámů s kloubovými spoji podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
400,00 EUR
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Brace

Samostatný program

Posouzení dřevěné výztuže podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
400,00 EUR
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Roof

Samostatný program

Posouzení dřevěných plochých, pultových a sedlových střech podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
400,00 EUR