Samostatné programy

Samostatné programy pro různá odvětví

  • Samostatný program CRANEWAY

RWIND 2

RWIND je program pro numerickou simulaci obtékání libovolných geometrií staveb vzdušným proudem (digitální větrný tunel) se stanovením zatížení větrem, které působí na povrch těchto objektů. RWIND je k dispozici ve verzi Basic a Pro.

Vývoj tohoto programu probíhal ve spolupráci se společnostmi PC-Progress a CFD Support a lze ho používat jako samostatnou aplikaci nebo jako doplněk k programům RFEM a RSTAB pro statickou a dynamickou analýzu.

CRANEWAY 8

CRANEWAY 8

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábových drah podle EN 1993-6 a DIN 4132

Cena za první licenci
1 480,00 USD
PLATE-BUCKLING 8
FEED BUCKLING jediný program

PLATE-BUCKLING 8 | Stand-Alone

Samostatný program

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
900,00 USD
COMPOSITE-BEAM 8
COMPOSITE-BEAM

COMPOSITE-BEAM 8

Samostatný program

Posouzení spřažených nosníků podle ENV 1994-1-1 (Eurokód 4)

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Samostatný program

Posouzení dřevěných lepených lamelových nosníků o jednom nebo několika polích podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Samostatný program

Posouzení jednoduchých, spojitých a Gerberových nosníků ze dřeva s konzolou nebo bez konzoly podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Samostatný program

Posouzení dřevěných obdélníkových a kruhových sloupů podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Samostatný program

Posouzení dřevěných vaznic a spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Samostatný program

Dřevěné konstrukce trojkloubových rámů s kloubovými spoji podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Brace

Samostatný program

Posouzení dřevěné výztuže podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Roof

Samostatný program

Posouzení dřevěných plochých, pultových a sedlových střech podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
360,00 USD