Ukládání a import diagramů pro klouby na koncích prutů

Tipy & triky

V programech RFEM 5 a RSTAB 8 je možné přiřadit nelinearity pro klouby na koncích prutů. Kromě nelinearit „Pevný, je‑li...“ a „Částečná únosnost“ můžete také zvolit „Diagram“. Pokud zvolíte možnost „Diagram“, je třeba zadat odpovídající nastavení pro činnost kloubu na konci prutu. Pro jednotlivé body definice je nezbytné určit vodorovné a svislé hodnoty na osách (deformace nebo rotace a závislost vnitřních sil), které definují kloub.

V závislosti na počtu definovaných bodů diagramů pro klouby na koncích prutů může být potřebný vstup velmi rozsáhlý. Chcete‑li redukovat čas pro specifikaci, můžete si uložit již definovaný diagram. Pokud chcete vložit nový kloub na konci prutu (také s nelinearitou „Diagram“) na jiný konec prutu, můžete importovat uložený diagram.

Tato funkčnost pracuje napříč modely, což Vám umožní importovat definované diagramy do dalších modelů v programech RFEM a RSTAB.

Klíčová slova

Diagram Kloub na konci prutu

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD