Grafické hodnocení členů

Tipy & triky

V programu RFEM můžete během výpočtu uložit výsledky jednotlivých přírůstků zatížení a zobrazit je graficky. Grafické zobrazení a kontrolu reakčního diagramu různých úrovní zatížení pro nelineární podpěry.

Grafické výsledky můžete také zahrnout do tiskového protokolu. Pro lepší vizualizaci statické redistribuce tak můžete lépe posoudit rozložení síly v komplexních strukturách s ohledem na jednotlivé přírůstky zatížení.

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD