Výhody tabulek

  • Databáze znalostí

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

RFEM a RSTAB jsou programy, u nichž převládá grafický vstup. Všechny údaje můžeme zadávat pomocí dialogů a myší jsme optimalizovali strukturu navigátoru projektu. Pultové zadávání je přitom vždy možné urychlit a okamžitě dosáhnout cíle.

Rychlost zadání souřadnic lze stanovit v tabulce 1.1. Vyšší rychlost obvykle způsobují různé hodnoty rastru nebo hodnoty, které mají příliš mnoho míst a rastr by tak byl příliš dobrý. V tomto případě se hodnoty zadávají rychleji. Tlačítka se šipkami lze procházet buňkami a zadat některou hodnotu, není ovšem potřeba stisknout tlačítko [Enter].

Další výhodou funkce lze kopírovat (CTRL + C) a vložit (CTRL + V). Všechny buňky lze vybrat myší, zkopírovat (CTRL + C) a znovu je vložit na jiné místo (Ctrl + V). Spolu s grafickým výběrem a tlačítkem [Pouze vyplněné řádky] lze prvky duplikovat rychle a efektivně.

Číslování lze dále upravovat v tabulkách. Řádky lze například zkopírovat nebo smazat tak, že vytvoříme prázdné řádky nebo je odstraníme.

Pokud funkce aktuálního tabulkového vstupu nejsou dostatečné, můžeme použít funkce z Excelu. Export a import jsou možné. Buňky, které obsahují vzorce v Excelu, jsou nahrazeny výsledky, takže vzorec Excel lze bez problémů použít. V závislosti na nastavení exportu / importu jsou různé požadavky na formátování. Pokud například používáme funkci 'Importovat tabulku z aktivního listu', nemá název listu žádný význam. Abychom předešli problémům s formátem, měli bychom nejprve exportovat tabulku do Excelu a použít ji jako předlohu pro import do programu RFEM / RSTAB.

Autor

Dipl.-Ing. Thomas Günthel

Dipl.-Ing. Thomas Günthel

Péče o zákazníky

Ing. Günthel zajišťuje technickou podporu zákazníkům.

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 186x
  • Aktualizováno 26. října 2020

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD