Typ výpočtu „Místní“ a „Globální“

Tipy & triky

V systému RF-GLASS jsou obecně k dispozici dva různé typy výpočtů v okně 1.1. Na jedné straně existuje výpočet „Local“ (místní) a na druhé straně „globální“ výpočet.

V případě lokálního výpočtového typu je každá skleněná tabule odstraněna jako samostatný model a vypočtena v samostatném modelu v pozadí. K tomu je nutné definovat strukturu vrstvy, typ podpory a použitou metodu výpočtu přímo v RF ‑ GLASS.

V případě globálního typu výpočtu musíte definovat pouze strukturu vrstvy v RF ‑ GLASS; ostatní okrajové podmínky (například podpora) budou použity globálně z modelu RFEM.

Globální typ výpočtu je omezen na výpočty jednoduchého nebo vrstveného skla. Z tohoto důvodu je místní výpočet přednastaven ve výchozím nastavení, kde můžete také navrhovat izolační skleněné tabule. Globální typ výpočtu může být použit pro strukturní analýzu zasklení parapetů podporovaných uzly, které lze zobrazit pomocí uzlových podpěr.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD