Kritický faktor zatížení náběhu ocelových rámů 3: Typ konečných prvků a RF-STABILITA

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Následující příspěvek ověřuje tvar konečných prvků nebo součinitele kritického zatížení u předchozích nosných konstrukcí pomocí modelu konečných prvků v programu RFEM (plošné prvky) a RF-STABILITY .

Tento model můžeme rychle vytvořit v programu RFEM díky efektivním nástrojům pro modelování (zde lze generovat "Plochy z prutů") a dobře uspořádané grafické uživatelské rozhraní.

V modulu RF-STABILITY lze stanovit součinitele kritického zatížení a příslušné režimy stability. K tomu můžeme použít lineární řešení solární analýzy nebo nelineární stabilitní analýzy.

V našem příkladu určí lineární řezač vlastních čísel (metoda Lanczosova) součinitel kritického zatížení 2,26, který odpovídá předchozím modelům konstrukce.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD