Přiřazení znaménka na základě dominantního vlastního tvaru

Tipy & triky

V přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads je od verze X.06.3039 možnost přiřadit kombinaci výsledků znaménko na základě dominantního vlastního tvaru. Modální kombinace výsledků z jednotlivých vlastních tvarů vyžaduje kvadratickou superpozici. V programu RFEM i RSTAB můžeme přitom vybrat pro superpozici buď pravidlo SRSS nebo CQC. Superponovat lze také pouze výsledky a nikoli přímo zatížení. Vlastní tvary konstrukce lze totiž libovolně škálovat, mohou tudíž také měnit směr.

Vlivem kvadratické superpozice výsledků se ztrácí znaménka. Vnitřní síly na různých místech modelu konstrukce lze zobrazit pouze jako obálku hodnot, všechny maximální hodnoty jsou přitom kladné, všechna minima jsou záporná. Kombinace výsledků nejsou jednoznačné.

Abychom mohli získat reálný obraz vnitřních sil, zavedli jsme do programu superpozici výsledků při zohlednění znamének. Náhradní zatížení, která vyplývají z každého vlastního tvaru, se zapíšou v programu RFEM, resp. RSTAB do jednotlivých zatěžovacích stavů. Konečné výsledky v zatěžovacích stavech mají vždy jednoznačná znaménka.

Jakmile se u konstrukce zjistí dominantní vlastní tvar (největší faktor účinných modálních hmot), můžeme znaménko z příslušného zatěžovacího stavu použít u kombinace výsledků. Pak je jednoznačná také kombinace výsledků.

V případě potřeby zvolí RF-/DYNAM Pro – Equivalent Loads dominantní vlastní tvar automaticky podle největšího faktoru účinných modálních hmot. U exportované kombinace výsledků modální superpozice se automaticky nastaví volba „Podle ZS / KZ“ a vybere se příslušný zatěžovací stav s náhradním zatížením.

Tuto volbu lze použít v programu RFEM/RSTAB nezávisle na modulu RF-/DYNAM Pro u každé libovolné kombinace výsledků, která vznikla kvadratickou superpozicí. Parametry výpočtu se v tomto případě rozšíří o možnost „Podle ZS / KZ“.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD