Kombinační pravidla při zohlednění náhodného kroucení

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Pokud se v modulu RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads uvažuje náhodné kroucení, vyexportuje modul pro každé vlastní číslo dva zatěžovací stavy: jednou s kladným torzním momentem, v opačném případě se záporným torzním momentem. Samotná vygenerovaná náhradní zatížení se v těchto dvou zatěžovacích stavech neliší.

Zatěžovací stavy exportované z modulu RF- / DYNAM Pro se spojí s pravidlem SRSS nebo CQC. Dvě zatížení na zatížení kroucením je třeba kombinovat jako alternativní skupinu pomocí OR. Zde je třeba si uvědomit, že se pro srovnání používají absolutní hodnoty uvažovaných výsledků.

"Alternativní kombinace lineárních prvků" funguje i při náhodném kroucení. Alternativní kombinaci se proto musí uvažovat při výpočtu součinitelů f pro volbu "Zachovat znaménko".

Vzorce a příklad uvádíme na obrázku.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD