FAQ 000083 CS

Tiskový protokol RFEM RSTAB

How can I change the company header?

Odpověď

In RSTAB and RFEM, you can change the printout report header as follows:

Open the printout report. On the "Settings" menu, select "Header." The "Printout Report Header" dialog box appears, where you can set the header as default by clicking [Set header as default].

To define a new header or edit it, click [Header Library]. In the "Header Library" dialog box, you can use the [New Header] or [Edit Header] button. In this way, you can use different headers for different projects.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD