Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000220 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Přídavné moduly RF-IMP RSIMP

Chci vygenerovat imperfekce v přídavném modulu RSIMP pomocí vzpěrného modulu RSBUCK.

Po vygenerování imperfekcí se ovšem zobrazí jen hodnoty sklonu, hodnoty pro předběžnou teplotu jsou nulové. Proč?

Odpověď

Hodnoty předběžné sráže se nezobrazí, protože pořadnice vzpěru je pravděpodobně příliš malá, takže nelze zohlednit toleranci.

V dialogu "Detaily" určíme, v jakém pořadníku vybraného boulení nebo deformace se má vygenerovat imperfekce.

Klíčová slova

Tolerance Režim vybočení Překomerovat Předdeformace Imperfekce

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD