Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000257 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM

V modelu je konec prutu umístěn na skořepině trubky. Proč je výpočet ukončen se zprávou, že model není dostatečně podepřen?

Odpověď

Konec prutu je geometricky přesný na trubkové ploše, ovšem automatická integrace konstrukčních prvků je možná pouze u plochých ploch. Protože koncový bod prutu nebyl integrován do plochy trubky, není vytvořen žádný společný uzel sítě KP. U prutu RFEM nemá napojení žádný vliv na potrubí, což vede k ukončení výpočtu.

Konec uzlového prutu lze integrovat ručně do plochy trubky: dvojitým kliknutím na plochu trubky se dialog "Upravit plochu" otevře. V záložce 'Integrované' lze uzel integrovat tak dlouho, dokud není deaktivována možnost 'Automatická detekce objektů' (Obrázek 01).

Díky integraci je prut spojen s trubkovou plochou. Byl vytvořen společný uzel sítě KP a byl úspěšně proveden výpočet (obrázek 02).

Klíčová slova

Integrovat uzel Připojení prutu Uzlu v ploše Nestabilita Není podporováno

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD