Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000272 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

Musí se při výpočtu konstrukce s tahovými pruty podle posouzení druhého řádu aktivovat příznivý účinek tahových sil?

Odpověď

Označení "Posoudit příznivé účinky vlivem napětí v prutu" je obecně vhodné pro všechny konstrukce.

Normy obsahují ustanovení, která mají zohlednit příznivé účinky s menším dílčím součinitelem spolehlivosti jako účinkem. Změna dílčích součinitelů spolehlivosti by ovšem znamenala nepřiměřenou míru úsilí.

RFEM a RSTAB umožňují obecně nastavit tahové síly na nulovou hodnotu. Je to jistější řešení. Zaškrtnutí kontrolního políčka

Normy se naopak vztahují k činnostem. Z toho vyplývá, že by bylo možné rozhodnout, zda má nějaký účinek příznivý nebo nepříznivý účinek. Působení, které má globálně nepříznivý účinek, může mít lokálně příznivý účinek. Pokud mají být normálové síly zařazeny do výpočtu jako beze změny, zaškrtneme políčko.

Klíčová slova

Analýza druhého řádu Účinky tahové síly Tahové síly

Literatura

[1]   Petersen, C. (1982). Statik und Stabilität der Baukonstruktionen (2nd ed.). Wiesbaden: Vieweg & Sohn.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD