Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

FAQ 000272 PL

1. grudnia 2017

Robert Vogl Obliczenia RFEM RSTAB

Czy przy obliczaniu układu konstrukcyjnego z prętami rozciąganymi zgodnie z analizą drugiego rzędu należy aktywować efekt korzystny z powodu sił rozciągających?

Odpowiedź

Zazwyczaj pole wyboru "Uwzględnić korzystne oddziaływania wynikające z rozciągania prętów" jest odpowiednie dla każdego układu konstrukcyjnego.

Normy zawierają przepisy uwzględniające korzystne oddziaływanie z mniejszym częściowym współczynnikiem bezpieczeństwa jako oddziaływaniem. Różne częściowe współczynniki bezpieczeństwa wymagałyby jednak nieproporcjonalnego nakładu pracy.

Program RFEM i RSTAB zapewnia opcję generowania sił rozciągających na zero. Takie podejście jest bezpiecznym rozwiązaniem. W tym celu należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

Z drugiej strony normy odnoszą się również do oddziaływań. W związku z tym dla każdego działania można by zdecydować, czy ma ono korzystny czy niekorzystny wpływ. Działanie, które ma globalnie niekorzystny wpływ, może mieć lokalny korzystny wpływ. Jeżeli siły osiowe mają zostać uwzględnione w obliczeniach jako niezmienione, należy zaznaczyć to pole wyboru.

Słowa kluczowe

Analiza drugiego rzędu Siły rozciągające Siła rozciągająca

Literatura

[1]   Petersen, C. (1982). Statik und Stabilität der Baukonstruktionen (2nd ed.). Wiesbaden: Vieweg & Sohn.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD