Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

1. prosince 2017

000584

Přídavné moduly

RF-CONCRETE

Co mám zadat v přídavném modulu RF- / CONCRETE Columns a RF- / CONCRETE Members, je-li stabilitní analýza rámového systému vyrobeného z betonu posouzení druhého řádu?

Odpověď

V RF / CONCRETE sloupcích se provádí ověření na základě metody nominálního zakřivení. Pokud je ověřena odolnost proti ohybu, program nezávisle určuje, zda je návrh řízení dostatečný, nebo zda má být dimenzován momenty podle teorie II. Proto je třeba vytvořit kombinace zatížení, které mají být dimenzovány, s možností určení vnitřních sil podle teorie I. řádu. Exkurze je dále určena nedokonalostmi na straně programu. Zatížené stavy / kombinace, které mají být dimenzovány, musí být proto uvedeny bez vad.

V RF / CONCRETE prutech může být ověření provedeno podle obecné metody výpočtu. Rozměry zatížení, které mají být dimenzovány, se vytvoří s možností určení vnitřních sil podle teorie II. Dále je třeba zvážit nedostatky. Potom je nutné provést nelineární výpočet s ohledem na stav trhliny.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD