Jaké vstupy jsou vyžadovány v betonových modulech RF / CONCRETE Columns a RF / CONCRETE Columns, pokud má být důkaz stability betonového rámového systému založen na teorii 2. řádu?

Odpověď

V RF / CONCRETE sloupcích se provádí ověření na základě metody nominálního zakřivení. Pokud je ověřena odolnost proti ohybu, program nezávisle určuje, zda je návrh řízení dostatečný, nebo zda má být dimenzován momenty podle teorie II. Proto je třeba vytvořit kombinace zatížení, které mají být dimenzovány, s možností určení vnitřních sil podle teorie I. řádu. Exkurze je dále určena nedokonalostmi na straně programu. Zatížené stavy / kombinace, které mají být dimenzovány, musí být proto uvedeny bez vad.

V RF / CONCRETE prutech může být ověření provedeno podle obecné metody výpočtu. Rozměry zatížení, které mají být dimenzovány, se vytvoří s možností určení vnitřních sil podle teorie II. Dále je třeba zvážit nedostatky. Potom je nutné provést nelineární výpočet s ohledem na stav trhliny.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD