V případě důkazu s FE-BEUL jsou splněny všechny důkazy. Faktor zatížení větve je však menší než 1.

Je nyní důkaz splněn nebo ne?

Odpověď

Tento jev je zcela možný, protože faktor rozvětvení zátěže je vypočítáván bez vlivu plastických rezerv - tedy čistě elastických.

Odolnost proti vybočení podle EN 1993-1-5 však mobilizuje ložiska z plastových ložisek. Důkaz je tedy splněn.

Klíčová slova

Součinitel rozvětvení, FE-BEUL

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD