Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000619 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Potřebuji zadat imperfekci pokrývající několik prutů ležících na sobě, ale není to možné.

Jaký je důvod pro to?

Odpověď

U prutů stromu nelze zadat souvislou imperfekci, protože pruty se liší jejich směrem. Imperfekce se však řídí směry lokálních os.

Dobrým příkladem je aktivovat lokální souřadný systém prutu v navigátoru "Zobrazit" (viz obrázek).

Problém v různých směrech lokální osy z má obecné umístění prutů. To lze vidět například v dialogu 1.7 (RFEM 1.17) ve sloupci Poloha prutu . Pokud má prut sklon, pak se automaticky určí místo lokálních os y nebo z první osy RSTAB. Osa z je orientována tak, že složka Z směrové šipky vždy vykazuje kladný globální směr Z vzhledem k globálnímu souřadnému systému. Osu se tak získá podle pravidla pravé ruky. Další informace naleznete v manuálu k hlavnímu programu RSTAB v kapitole 4.7 nebo v manuálu k hlavnímu programu RFEM v kapitole 4.17.

Šikmé umístění prutu je zpravidla způsobeno nepřesností uzlů. To platí i v tomto příkladu (viz obrázek), protože se zobrazí souřadnice (uzlina 1) 0,002 m namísto 0,000 m.

Pro zobrazení prutu je ovšem možné zohlednit tuto toleranci jako svislou. V hlavní nabídce "Nástroje" -> "Regenerovat model" lze vybrat,

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD