Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

FAQ 000619 PL

1. grudnia 2017

Modelowanie | Konstrukcja RFEM RSTAB

Muszę określić imperfekcję pokrywającą kilka prętów leżących jeden na drugim, ale nie jest to możliwe.

Jaki jest tego powód?

Odpowiedź

W przypadku prętów nie można określić imperfekcji ciągłej, ponieważ pręty różnią się w ich kierunku. Imperfekcje są jednak zgodne z kierunkami osi lokalnych.

Dobrym sposobem jest aktywowanie lokalnych układów współrzędnych pręta w nawigatorze "Ekran" (patrz rysunek).

Problem z różnymi kierunkami lokalnej osi z wynika z ogólnej lokalizacji prętów. Widać to na przykład w oknie 1.7 (RFEM 1.17) w kolumnie Położenie pręta . Jeżeli pręt ma nachylenie, położenie lokalnych osi y lub z najpierw jest określane automatycznie przez RSTAB. Oś z jest zorientowana w taki sposób, że składowa Z strzałki kierunkowej zawsze jest wyświetlana w dodatnim globalnym kierunku Z w odniesieniu do globalnego układu współrzędnych. Oś jest zatem uzyskiwana zgodnie z zasadą z prawej strony. Więcej informacji znajduje się w instrukcji RSTAB, rozdz. 4.7 lub w instrukcji obsługi programu RFEM, rozdział 4.17.

Pochylenie pręta jest zazwyczaj spowodowane niedokładnością węzłów. Ma to również miejsce w tym przykładzie (patrz rysunek), ponieważ współrzędna Y węzła 1 (0,002 m zamiast 0,000 m).

Co więcej, w przypadku wyświetlania prętów tolerancja może być określona jako pionowa. W tym celu należy wybrać w menu "Narzędzia" -> "Ponowne generowanie modelu".

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD