Je možné pomocí programu RSTAB počítat tak lanové konstrukce?

Odpověď

Ano. Lana jsou namáhána pouze tahem. Lze tak vypočítat lanové řetězce se zohledněním podélných a příčných sil. K tomu je nezbytné definovat celé lano jako řetězec složený z několika prutů typu "Lano". Řetězovky je možné rychle vytvořit pomocí nabídky "Nástroje → Generovat model - pruty → Obecný oblouk". Čím přesněji odpovídá výchozí tvar řetězce skutečnému lanu, tím je výpočet stabilnější a rychlejší.

Lanové pruty doporučujeme předepnout. Tím se zabrání tlakovým silám, které by vedly k neúčinnosti. Lana by se měla používat pouze tehdy, pokud se deformace významně podílejí na změnách vnitřních sil, tzn. pokud se mohou vyskytnout velké deformace. V případě jednoduchého přímočarého ukotvení, jako je například přečnívající střecha, postačují tahové pruty.

Při vyhodnocování tvaru deformace prutů typu "Lano" by měl být faktor zvětšení v řídicím panelu nastaven na hodnotu "1", aby napínací účinky byly realistické.

Teorie 3. řádu, nazývaná také "teorie lan" nebo "analýza velkých deformací", zohledňuje při analýze vnitřních sil podélné a příčné síly. Při analýze se po každém iteračním kroku vytvoří matice tuhosti pro přetvořenou konstrukci.

Lokálně definovaná zatížení na prutech jsou nyní zpracována tak, aby směr zatížení zůstal zachován jako u nedeformovaných konstrukcí. Všechny vnitřní síly se transformují na přetvořené osové systémy prutů. Pruty typu 'Lano' se vždy počítají podle teorie 3. řádu. U ostatních prutů se postupuje podle vybrané teorie výpočtu.

Klíčová slova

Lano Teorie lan Lanový řetěz Teorie III. řádu Deformace Předpětí Lanová konstrukce

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD