Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002248 CS

1. prosince 2017

Přídavné moduly RF-CONCRETE RF-CONCRETE NL

Do jaké míry zvažuje RFEM vloženou výztuž při určování napětí nebo vnitřních sil? Je zadaná výztuž zohledněna pouze v doplňkovém modulu RF-CONCRETE Surfaces?

Odpověď

Při určování rozměru plochy nebo velikosti průřezu v RFEMu se zadaná výztuž zpočátku ignoruje.
RFEM používá izotropní lineárně elastický materiálový model.

Volitelně můžete modul RF-CONCRETE NL použít k provedení nelineárního návrhu v mezním stavu použitelnosti v modulu RF-CONCRETE Surfaces. Zde můžete definovat existující výztuž před dimenzováním.
Modul určuje nelineární tuhost při zohlednění vložené výztuže a prasklého stavu.

Tuto nelineární tuhost pak můžete exportovat do RFEMu a aktivovat pro přepočet průsečíků jednotlivých zatěžovacích stavů a kombinací zatížení.

Klíčová slova

Beton nelineární konstrukce výztuž stávající výztuž základny BETON NL betonové povrchy stav trhlin stav II velikost povrchových částí export lineární pružnost

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD