Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Proč je pole "Nejekonomičtější zesílení pro detekci šířky trhliny" šedivé v RF-CONCRETE prutech nebo BETONU?

Odpověď

Toto zaškrtávací políčko pro zadání mezního stavu použitelnosti není přístupné, pokud nebyla vybrána žádná minimální výztuž A s, min .

Pro nejekonomičtější výztuž je třeba aktivovat několik typů výztuže, například:

  • Přímý výpočet šířky trhlin w k
  • A , min a mezní průměr lim d s
  • As, min a mez limity lim s l

Jakmile máme k dispozici několik "formátů posouzení", můžeme aktivovat také kontrolní políčko (viz obrázek).

Klíčová slova

Většina ekonomické výztuže Posouzení šířky trhlin

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD