Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002662 CS

21. března 2019

Ulrich Lex Obecné RFEM RSTAB RF-GLASS

Pružinová tuhost liniových podpor je uvedena v kN / m², proč?

Odpověď

Obecně je jednotka tuhosti v pružině dána v kN / m. Kromě toho jsou liniové podpory vždy vztaženy k délce jednoho metru.
Výsledkem je jednotka kN / (m * m) a kombinace kN / m².

Klíčová slova

Jednotka; Jaro; Tuhost pružiny Storage linka

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD